article banner
Tax

Belastingdienst schrapt WKA-depot per 1 januari 2016

Bron: FD.nl

Bedrijven die uitzendkrachten inhuren of met een onderaannemer in zee gaan, kunnen vanaf 1 januari niet meer bij de Belastingdienst terecht om er zeker van te zijn dat loon- en omzetbelasting en sociale premies worden betaald.

De Belastingdienst schrapt de mogelijkheid om de verschuldigde bedragen rechtstreeks naar de fiscus over te maken in plaats van naar de uitzendorganisatie of de onderaannemer.

De Belastingdienst heeft afgelopen vrijdag op zijn website gezet dat het zogeheten WKA-depot per 1 januari wordt opgeheven. WKA staat voor Wet ketenaansprakelijkheid. Inleners van uitzendkrachten en opdrachtgevers van onderaannemers kunnen aansprakelijkheid voor niet betaalde belastingen en premies voorkomen door die rechtstreeks in een WKA-depot te storten. Vanaf 1 januari kan dat alleen nog door deze afdrachten over te maken naar een G-rekening, ofwel geblokkeerde rekening, bij een bank.

Nadelige invloed

Belastingadviseur Cor Overduin zegt zich te verbazen over de in zijn ogen achteloze wijze waarop de Belastingdienst het WKA-depot schrapt. Een G-rekening is volgens de partner bij adviesorganisatie Grant Thornton niet altijd een alternatief. Bedrijven die minder dan 90% van hun omzet behalen met het uitzenden van personeel, komen er volgens hem niet voor in aanmerking.

Banken zijn niet happig op G-rekeningen, stelt Overduin. De fiscus moet er toestemming voor geven, maar kan die zonder opgave van redenen ook weer intrekken, aldus de adviseur. Voor buitenlandse bedrijven is het volgens hem extra lastig een dergelijke rekening te openen. 'Ons vestigingsklimaat wordt nadelig beïnvloed en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven stijgen', zegt hij.

Uitstel leidt tot afstel

De Belastingdienst laat weten dat de beslissing om te stoppen met het WKA-depot past in het beleid dat de fiscus teruggaat naar zijn kerntaken en de uitvoering vereenvoudigt. Volgens de dienst zijn er zo'n 43.000 G-rekeningen en 1500 actieve WKA-depots. De aanvraag van een G-rekening bij de Belastingdienst kost ongeveer drie weken, aldus de fiscus. Die stelt geen belemmeringen te kennen voor buitenlandse bedrijven om een G-rekening te openen.

In 2009 werd een wet aangenomen om de G-rekening te vervangen door een wettelijk depotstelsel bij de fiscus. Destijds bestonden er 7800 informele WKA-depots. Argumenten voor vervanging waren dat G-rekeningen veel tijd kostten en banken ervan af wilden. De fiscus heeft de vervanging telkens uitgesteld en in maart besloten tot afstel.