article banner
Belastingen

Belastingspreekuur Grant Thornton en De Telegraaf

Het invullen van de belastingaangifte is mogelijk lastig voor u als u over de grens werkt of woont. Want waar zijn inkomsten of een huis dan belast? En hoe? Maria Mulder heeft namens Global Mobility Services van Grant Thornton diverse vragen beantwoord tijdens het belastingspreekuur van de Financiële Telegraaf.

  1. Ik woon in Nederland en ik heb een tweede woning in Spanje. Moet ik die opgeven in box 3 als bezitting?
    Ja, de waarde van de tweede woning (geen hoofdverblijf) in het buitenland dient u als vermogen in box 3 aan te geven bij 'bezittingen: onroerende zaken'. Vergeet u echter niet om een beroep te doen op de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting bij 'vrijstellingen en verminderingen'. Per saldo betaalt u zo over de tweede woning in Nederland effectief geen belasting.
  2. In augustus 2016 ben ik verhuisd van Duitsland naar Nederland. Tot juli was ik belastingplichtig in Duitsland en vanaf 6 augustus in Nederland. Ben ik nu vermogensbelasting verschuldigd? Ik begrijp dat 1 januari 2016 de peildatum is en toen woonde ik niet in Nederland.
    Indien een belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar nog niet binnenlands belastingplichtig is, wordt eveneens uitgegaan van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar. U wordt echter enkel voor die maanden aangeslagen dat u in Nederland woont. Hierbij geldt dat delen van maanden, in uw geval augustus, niet meetellen. U betaalt dus tijdsevenredig over vier maanden vermogensrendementsheffing.

Wilt u meer weten over de belastingaangifte? Neem contact op met onze Global Mobility Services adviseurs.