article banner
Belastingen

België schaft vooruitbetaling btw af voor kwartaalaangevers

Marco Visser Marco Visser

Doet u als ondernemer in België kwartaalaangifte voor de btw? Dan heeft u nog tot 1 april 2017 de verplichting maandelijks een vooruitbetaling over het lopende kwartaal te doen. Deze maandelijkse vooruitbetaling is gebaseerd op hetgeen u over het voorgaande kwartaal af moest dragen.

De eerste twee maanden van het kwartaal draagt de ondernemer voorschotten af. In de aangifte over het kwartaal wordt het restant berekend op basis van de feitelijk verschuldigde omzetbelasting minus de twee reeds betaalde (maand-)voorschotten.

Btw afdracht

Voor veel buitenlandse ondernemers die kwartaalaangifte in België doen zorgt dit systeem voor veel administratief werk. Om die reden heeft België nu besloten dit systeem af te schaffen. Vanaf het tweede kwartaal van 2017 vinden er geen vooruitbetalingen voor een kwartaal meer plaats. In plaats daarvan draagt de ondernemer het over het kwartaal verschuldigde bedrag aan btw af bij de in te dienen aangifte, zonder te hoeven verrekenen of iedere maand vooruit te moeten betalen.

Voorschotbetaling blijft gehandhaafd

Wat niet wordt afgeschaft is de voorschotbetaling over het laatste aangiftetijdvak van het jaar. Daarvoor moet de ondernemer nog wel een vooruitbetaling indienen voor 24 december, gebaseerd op de verschuldigde omzetbelasting over het laatste kwartaal of over de tot en met 20 december gerealiseerde omzet.

Al met al gaat het aantal betaalmomenten voor België terug naar vijf betaalmomenten op jaarbasis.

Wilt u meer weten over de btw afdracht in België? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.