article banner
Tax

BEPS: 100 landen akkoord over multilateraal instrument

Meer dan 100 landen hebben donderdag 24 november 2016 een akkoord bereikt over een multilateraal instrument. Dit instrument moet leiden tot een soepele implementatie van een reeks maatregelen in belastingverdragen, om zo internationale belastingregels te actualiseren en hiermee de mogelijkheden tot belastingontwijking te verminderen door multinationals.

Het nieuwe instrument zet de resultaten van het OESO/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) om in meer dan 2000 belastingverdragen wereldwijd. De ondertekeningsceremonie vindt in juni 2017 in Parijs plaats.

Normen om misbruik tegen te gaan

In dit akkoord zijn minimumnormen opgenomen om misbruik van een verdrag te voorkomen, geschillenbeslechting te verbeteren en het staat landen toe om flexibel om te gaan met specifiek beleid met betrekking tot belastingverdragen.

De nieuwe anti-misbruik bepalingen in verdragen zijn een uitvloeisel uit het BEPS project. Hiermee wordt voorkomen dat multinationals winstbelastingen ontwijken, door middel van het uithollen van de heffingsgrondslag en het verschuiven van winsten.

BEPS maatregelen omzetten naar nationale wetgeving

Meer dan 100 landen zetten momenteel maatregelen om, uit het BEPS project, in nationale wetgeving en verdragen. Het grote aantal bilaterale verdragen maakt een update van een verdrag naar de hedendaagse fiscaliteit omslachtig en tijdrovend. Dit nieuwe, moeizaam bereikte, akkoord helpt dit op te lossen. Landen hoeven met dit akkoord niet meer onderling met elkaar te onderhandelen.

Nederland stemde een jaar geleden al in met de bepalingen tegen verdragsmisbruik. Het akkoord legt ook druk op de Europese Unie om te komen tot maatregelen. Uit een brief van Staatssecretaris Wiebes aan de tweede kamer van vorige maand blijkt dat het kabinet zoveel mogelijk het OESO Modelverdrag wil volgen, en alle Nederlandse verdragen onder het gesloten akkoord te brengen. Wel tekent Wiebes aan dat Nederland tot aan ratificatie in juni 2017 nog voorbehouden kan maken.

Niels van den Akker, internationaal vennootschapsbelastingspecialist bij Grant Thornton: "Dit nieuw bereikte akkoord is ongetwijfeld van invloed op Nederland als doorstroomland voor multinationals, dit is dan ook een goed moment om internationale bedrijfsstructuren onder de loep te nemen."

Wilt u meer weten over dit bereikte akkoord en de gevolgen voor uw internationale bedrijfsstructuur? Neem dan contact op met één van onze .