article banner
Tax

BEPS: fiscale wijzigingen voor mobiele werknemers

In een aantal landen vindt een sterke verschuiving plaats in de manier waarop internationaal mobiele werknemers worden belast. Dit komt voort uit de eerder dit jaar uiteengezette aanbevelingen van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-actieplan onder leiding van de G20/OESO.

Dit enorme pakket aan hervormingen is bedoeld om belastingverplichtingen beter in overeenstemming te brengen met de economische ‘realiteit’ van waar en hoe waarde wordt gecreëerd. Met name voor internationaal mobiele werknemers kan dit leiden tot vennootschappelijke belastingverplichtingen op locaties waar de werknemers hun werkzaamheden verrichten, in plaats van waar zij wettelijk in dienst zijn of op de loonlijst staan.

De potentiële impact hiervan is onder andere een sterke toename van het aantal rechtsgebieden waarin uw onderneming kan worden beschouwd als een belastbare aanwezigheid (vaste inrichting) met de daarbij behorende complexe fiscale registratie, berekening en verslagleggingsvereisten. Hier niet tijdig op inspelen verhoogt uw risico op fiscaal onderzoek, geschillen, boetes en mogelijke reputatieschade.

Belastingmanagement voor internationaal mobiele werknemers goed op orde hebben vereist een meer systematische aanpak. Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf goed op weg is?

Wat verandert er?

Vaste inrichting

Wijzigingen in fiscale regelgeving die voortvloeien uit het BEPS-actieplan vergroten het aantal activiteiten die onder de definitie van de vaste inrichting vallen.

Transparantie

Nieuwe land specifieke verslagleggingsvereisten houden in dat als uw bedrijf binnen de BEPS-drempel valt u moet toelichten hoeveel mensen er werkzaam zijn binnen een bepaalde belastingjurisdictie, samen met aanvullende informatie zoals hoeveel omzet er in dat land wordt gegenereerd.

Verhoogd risico

BEPS verhoogt het fiscaal risico vanwege de toenemende complexiteit van en controle op de regeling voor internationaal mobiele werknemers. Weerspiegelen uw fiscale regelingen en toelichtingen de economische realiteit van uw activiteiten?

Strategische implicaties

De nieuwe regels hebben al geleid tot aanzienlijke verschuivingen in ofwel personeel of collectieve registratie voor fiscale doeleinden. Meer veranderingen volgen waarschijnlijk.

Waarde toerekenen

Als een van uw medewerkers wordt gedetacheerd of voor een extern project aan de slag gaat, kan de instelling waarbij de werknemer nu werkzaam is de kosten in rekening brengen bij de oorspronkelijke werkgever.

Wat nu?

De impact van het BEPS-actieplan heeft de lat van het managen van internationaal mobiele werknemers nog verder verhoogd. Lees het volledige artikel en ontdek de maatregelen die uw bedrijf kan nemen om de belangrijkste onderdelen aan te pakken en uw strategie, mobiliteit en belastingen op elkaar af te stemmen.

Wilt u meer weten over de belasting van internationaal mobiele werknemers? Neem contact op met een van onze Global Mobility Services specialisten.