article banner
Legal

Beroepsbeoefenaren, pas uw voorwaarden en verzekering aan!

Onzorgvuldige advisering kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Op 18 september heeft de Hoge Raad bevestigd dat een beroepsbeoefenaar persoonlijk kan worden aangesproken, zelfs als er geen sprake is van een “persoonlijk ernstig verwijt” en de opdracht niet aan hem persoonlijk is gegeven.

Hoewel het in deze zaak ging om de beroepsaansprakelijkheid van advocaten, is de uitspraak gezien de algemene strekking ook relevant voor de beoordeling van beroepsaansprakelijkheid van overige beroepsbeoefenaren, waaronder accountants, belastingadviseurs, notarissen etc.

Aansprakelijkheid

Een voormalige cliënt heeft twee advocaten aansprakelijk gesteld vanwege onzorgvuldige juridische advisering, waaruit schade voortvloeide. De rechtbank en het hof wezen de aansprakelijkheid af, omdat de opdracht aan de maatschap en niet aan de advocaten persoonlijk was verstrekt en er geen sprake was van een persoonlijk ernstig verwijt.

Deze maatstaf wordt normaliter gebruikt voor bestuurders van vennootschappen. Voor persoonlijke aansprakelijkheid is (kort samengevat) vereist dat de bestuurder een persoonlijk voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof en geeft aan dat een advocaat, als beroepsbeoefenaar, zorgvuldig dient te handelen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.

Geen verhoogde aansprakelijkheidsdrempel

Voor een beroepsbeoefenaar zoals een advocaat, notaris of accountant geldt dus niet de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel van een “persoonlijk ernstig verwijt”. Dat geldt ook als de opdracht feitelijk aan een advocatenmaatschap is gegeven en niet aan de advocaat zelf, aangezien het dan zijn aansprakelijkheid als beroepsbeoefenaar betreft en niet zijn aansprakelijkheid als bestuurder van een (praktijk)vennootschap.  

Conclusies en aanbevelingen

  1. Het tussenschuiven van een praktijkvennootschap helpt niet tegen persoonlijke aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.
  2. De bepaling in de algemene voorwaarden dat opdrachten uitsluitend door de maatschap/vennootschap worden uitgevoerd en niet door de individuele beroepsbeoefenaar helpt evenmin tegen de eerdergenoemde aansprakelijkheid. Wel is het zinvol om naast een beperking van de aansprakelijkheid van de maatschap/vennootschap ook een beperking op te nemen van de aansprakelijkheid van (en voor) degenen die de feitelijke werkzaamheden uitvoeren.
  3. Controleer of de beroepsaansprakelijkheid verzekering dekking biedt voor schade uit onrechtmatige daad.
  4. Zorg dat in de opdrachtbevestiging de specifieke uit te voeren werkzaamheden worden beschreven. In de besproken zaak ging de cliënt van een verdergaande advisering uit dan de advocaten voor ogen stond, hetgeen tot de nodige problemen heeft geleid.

Bron: Hoge Raad 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745