article banner
Actualiteit

Bescherm uw app tegen inbreuk van derden

Het gebruik van apps op smartphones of tablets zijn bijna niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Het gebruik van apps is de laatste jaren dan ook explosief gestegen. Er zijn er honderdduizenden. Apps zijn razend populair, de toepassingen zijn eindeloos en het ontwikkelen van een app kan een lucratieve bezigheid zijn.

Het is van belang te bedenken dat bij het ontwikkelen en het gebruik van een app intellectuele eigendomsrechten een rol kunnen spelen. Hierbij zijn twee aspecten van belang.

 1. u wilt ervoor zorgen dat niemand uw app kopieert,
 2. u moet ervoor waken dat u zelf geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.

Eigendomsrechten

Een app is software die op een bepaalde manier is vormgegeven en daarop kan zowel het auteursrecht, het modellenrecht als het merkenrecht van toepassing zijn. In enkele gevallen kan ook het octrooirecht een rol spelen. U moet zich de volgende vragen stellen:

 1. Wie heeft de app ontwikkeld en aan wie komen de intellectuele eigendomsrechten van de app toe? 
  Maakt u gebruik van een softwareontwikkelaar om de app te ontwikkelen en vorm te geven? Dan is van belang vooraf schriftelijk vast te leggen dat de intellectuele eigendomsrechten bij u als opdrachtgever komen te liggen. Daarbij moet u er ook aan denken dat de broncode op de software aan u wordt overgedragen.

 2. Auteursrecht: heeft de app een eigen oorspronkelijk karakter en bevat deze een persoonlijke stempel van de maker? 
  Alleen dan kan het auteursrecht voor de app ontstaan. Er moeten door de maker creatieve keuzes gemaakt zijn die geresulteerd hebben in een creatief werk. Wettelijk geldt in Nederland dat het auteursrecht rust bij de maker of ontwikkelaar van de app. Voor het ontstaan ervan is geen enkele formaliteit nodig. U hoeft niets aan te vragen, te deponeren of registreren. Indien u zelf niet de auteur bent en er geen overdracht heeft plaatsgevonden, maakt u door openbaarmaking van de app inbreuk op het auteursrecht van de maker. 
  Degene die een bestaande app (gedeeltelijk) nabootst, kan bovendien inbreuk maken op het auteursrecht van de oorspronkelijke maker. 

 3. Merkenrecht: heeft de naam van de app voldoende onderscheidend vermogen?
  De naam of vormgeving van de app kunt u beschermen door middel van een merkenrecht. Een merk (naam of teken) is een onderscheidingsteken voor de waren of diensten van een onderneming. Het merkenrecht wordt verkregen door middel van een depot bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag (BBIE). Beschrijvende namen of tekens kunnen veelal niet gedeponeerd worden. Zo kan voor een spelletjes-app merknaam ‘game-app’ niet worden geclaimd, maar heeft ‘Angry Birds’ wel voldoende onderscheidend vermogen.

 4. Modellenrecht: maakt u gebruik van onderscheidende interface of iconen?
  Een modelrecht beschermt de nieuwe, uiterlijke vorm van producten met een gebruiksfunctie. Een modelrecht dient, net als een merkrecht, te worden geregistreerd bij het BBIE.

 5. Octrooirecht: is de functionaliteit van de software nieuw en inventief?
  Alleen dan zijn er mogelijkheden om een octrooi aan te vragen. De software dient dan een bepaald probleem op te lossen en deze oplossing moet niet voor de hand liggen. Met een octrooi verkrijgt de octrooihouder gedurende een zekere tijd een exclusief recht op het uitbaten van de uitvinding, zoals vastgelegd in de octrooiaanvraag.