article banner
Healthcare

Betalen zorginstellingen teveel vennootschapsbelasting?

Uit onderzoek, van de sectorgroep Healthcare van Grant Thornton, blijkt dat in de onderzochte regio circa 30 procent van alle zorginstellingen vennootschapsbelasting betaalt. Onder de overgebleven 70 procent van de zorginstellingen die geen vennootschapsbelasting betalen, is een deel die dat eigenlijk wel zou moeten doen. Deze groep riskeert navorderingen en hoge boetes!

Wanneer geen vennootschapsbelasting verschuldigd?

Bij een goede inrichting van de structuur en de statuten kan een zorginstelling gebruik maken van de ‘zorgvrijstelling’. Door deze vrijstelling hoeft geen vennootschapsbelasting betaald te worden over de behaalde overschotten.

Wanneer wel vennootschapsbelasting verschuldigd?

Er zijn zorginstellingen die deze vrijstelling voor de vennootschapsbelasting toepassen terwijl zij eigenlijk niet voldoen aan de voorwaarden die hiervoor gelden, doordat zorginstellingen steeds meer secundaire geldstromen creëren uit bijvoorbeeld horeca, shops, parkeerfaciliteiten, verhuur of verkoop van hulpmiddelen, et cetera. Dit leidt er al snel toe dat de zorgvrijstelling niet meer van toepassing is en dus wel vennootschapsbelasting betaald moet worden.

Navordering en boete

De schade is groot bij zorginstellingen die overschotten behalen en onterecht geen vennootschapsbelasting betalen. De belastingdienst kan over een periode van 5 jaar navorderingsaanslagen met boete (maximaal 100 procent) opleggen. Voorkom dit door hier tijdig op te anticiperen.

Heeft u vragen heeft over de toepassing van de zorgvrijstelling in uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met één van onze sectorspecialisten.