article banner
Tax

Betrokken bij internationale goederentransacties? Incoterms 2020 komen eraan!

Bent u betrokken bij internationale goederentransacties, dan zijn de incoterms voor u van belang. Per 1 januari 2020 gaan deze wijzigen. Wat de belangrijkste veranderingen zullen zijn en wat dit voor u gaat betekenen is nog niet officieel bevestigd. Deze zullen medio september worden vrijgegeven door de International Chamber of Commerce (ICC).

Wat zijn incoterms en hoe past u ze toe?

De incoterms beschrijven de contractuele verplichtingen van zowel de koper als verkoper bij internationale goederentransacties. Hierbij moet u denken aan afspraken over de plaats van levering, transport, het punt waarop de kosten en risico’s overgaan van de verkoper naar de koper en wie verantwoordelijk is voor de documentaire verplichtingen, zoals de douaneformaliteiten, vergunningen en machtigingen. De incoterms bepalen in hoeverre u zelf controle houdt op het proces van A naar B. Wanneer u twijfelt welke incoterm voor u het beste is, is het verstandig om dit met een specialist te overleggen.

De link tussen incoterms en btw

Incoterms kunnen ook een indicatie zijn voor de verplichtingen voor de btw bij zowel in- en uitvoer, als intracommunautaire transacties. In de praktijk blijkt nogal eens dat het vermelden van de onjuiste incoterms of niet handelen conform de gebruikte incoterms tot btw problemen kan leiden. Ons advies is hier zorgvuldig mee om te gaan.

Incoterms 2020

De International Chamber of Commerce (ICC) evalueert de incoterms elke tien jaar waarna deze geactualiseerd en aangepast worden naar de eisen en verwachtingen van de markt. De ICC heeft nog geen details bekend gemaakt over de komende wijzigingen in de incoterms. Wel wordt er genoeg geschreven en draait de geruchtencarrousel op volle toeren. Een gerucht is bijvoorbeeld dat de volgende veel gebruikte incoterms een metamorfose zullen ondergaan: EXW (Ex Works), DDP (Delivered Duty Paid) en FCA (Free Carrier Alongside). De nieuwe incoterms DTP (Delivered at Terminal Paid) en DPP (Delivered at Place Paid) gaan naar verwachting op in DDP.
De voornaamste reden voor de aanpassingen is het nieuwe douanewetboek van de Europese Unie (DWU) in 2016, waarin er een verandering heeft plaatsgevonden op het gebied van de verantwoordelijkheid van de exporteurs en importeurs.

Wat kunt u doen

Hoewel de details van de wijzigingen nog niet bekend zijn, kunt u alvast uw huidige incoterms tegen het licht houden. Bij nieuwe contracten kunt u indien wenselijk een voorbehoud opnemen, voor het geval de incoterms wijzigen. Vooral met het oog op het uittreden van het Verenigd Koningrijk uit de EU, kan dit van belang zijn. Onze adviseurs zijn u hierbij graag van dienst.