article banner
Belastingen

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Op 18 mei 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin zijn de knelpunten van het huidige belastingstelsel beschreven en worden mogelijke oplossingen voor die knelpunten aangedragen. Lees waar u als ondernemer mogelijk mee te maken krijgt.

169 beleidsopties

In het pakket worden maar liefst 169 beleidsopties beschreven. Een aantal van de gepresenteerde ideeën springt in het oog:

  • Verlaging van de lasten op arbeid. De lasten op consumptie en kapitaal zullen daarentegen toenemen. Eén van de voorstellen in dat kader is om het verlaagde btw-tarief te verhogen van 9% naar 12%.
  • Het verkleinen van het verschil in belastingheffing tussen werknemers, directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmansondernemers en firmanten). Voorstel in dat kader is de afschaffing van het lagere tarief in de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 winst en een verhoging van het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting (box 2) naar 30% (en mogelijk zelfs 35%).
  • Afschaffing of inperking van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De overgang van de onderneming binnen de familie wordt dan fors duurder!
  • Meer harmonisatie van de op het niveau van de Europese Unie.
  • Verdere ontmoediging milieubelastend gedrag. Bijvoorbeeld verdubbeling van vliegbelastingtarieven, btw op vliegtickets en een accijnsverhoging op fossiele brandstoffen.

Onze mening over deze beleidsopties

Dat ons belastingstelsel voor verbetering vatbaar is, dat zal niemand betwisten. Wat opvalt, is dat de directeur-grootaandeelhouder er – en naar onze mening ten onrechte – nogal slecht van af komt in de gepresenteerde ideeën. Wij vermoeden dat over de diverse ideeën intensief zal worden gediscussieerd. Welke van de diverse ideeën ongeschonden de eindstreep halen, is dan ook niet duidelijk.

Wij houden u de komende periode in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen en over de impact die de voorstellen kunnen hebben op uw fiscale positie.

Actualiteiten