article banner
Tax

Box 3: de wetgever is gewaarschuwd door de Hoge Raad

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Op vrijdag 10 juni jl. heeft de Hoge Raad weer een arrest inzake box 3 gewezen. De belastingplichtige verloor zijn procedure. En de Hoge Raad herhaalde nog maar eens dat het stelsel van box 3 op zich niet fout is. Tot zover het slechte nieuws.

Zoals u misschien weet, ondersteunt Grant Thornton de Bond voor Belastingbetalers bij de zogenoemde massaal bezwaar procedure inzake spaargeld en de te hoge box 3-belasting hierover. De rente is zo laag dat de belastingheffing inmiddels de 100 procent ver overschrijdt.

Wij blijven van mening dat belastingheffing die boven de 100 procent uitgaat, in strijd is met het eigendomsrecht (artikel 1 Eerste Protocol bij Europees verdrag voor de rechten van de mens); in feite wordt een stuk van het spaargeld zelf onteigend omdat de belastingheffing over de rente ook een ‘hap’ uit het spaargeld zelf neemt.

Voorbeeld

Spaarsaldo na ontvangst rente en na betaling belasting (100.000 + 700 - 1.200) 99.500 euro
Spaargeld 100.000 euro
Rente 0,7% 700 euro
Belasting box 3 (30% over 4% verondersteld rendemente, is 1,2%) 1200 euro

De te hoge (inkomsten)belastingheffing neemt dus een hap van 500 euro uit het spaarsaldo.

Spaargeldkwestie

Burgers sparen dus achteruit vandaag de dag. In de zaak die vrijdag jl. bij de Hoge Raad werd beslist, zijn niet alle argumenten gehanteerd over onze spaargeldkwestie. Om die reden is de inhoud van het arrest niet direct van invloed op onze procedure. Daar gaan we ook gewoon mee door en we verwachten nog voor het eind van dit jaar de eerste uitspraken van Rechtbanken daarover.

Kan box 3 standhouden?

De Hoge Raad gaf gelukkig wel alvast een waarschuwing aan de wetgever. Als de forfaitaire benadering (het veronderstelde rendement van nu nog 4 procent op jaarbasis) te ver gaat afwijken van de werkelijkheid, dan moet de wetgever wel ingrijpen om de relatie van het forfait met de werkelijkheid te herstellen.

In dat licht bezien, is het heel sterk de vraag of de nieuwe regeling voor box 3 wel stand kan houden. Vanaf 2017 komt er immers een nieuw systeem waarbij kleinere vermogens iets minder zwaar dan nu belast worden in box 3 maar grotere vermogens juist nog zwaarder belast worden. De grotere vermogens worden straks geacht geen 4 procent maar zelfs 5,5 procent rendement te behalen. Het laat zich raden dat mensen met spaargeld dan helemaal zwaar belast worden. Om die reden verwachten wij dat “box 3 nieuwe stijl” door de belastingrechter wordt afgewezen.

Bij een huidige rente op spaarproducten van zeg 0,5 procent is het heel vreemd om dan ruim 1,6 procent belasting te betalen (30 procent van 5,5 procent). Onder het nieuwe systeem gaan spaarders nog harder achteruit-sparen en een belastingrechter die toestaat dat mensen 300 procent belasting betalen over hun rente, heeft wel wat uit te leggen aan de maatschappij.