article banner
Tax

Btw-commissie publiceert visie over btw op crowdfunding

Bob van der Steen Bob van der Steen

(Startende) ondernemers met nieuwe ideeën proberen steeds vaker via crowdfunding aan de financiering voor realisatie van hun ideeën te komen. Maar hoe zit dat met de btw? Is crowdfunding vrijgesteld van btw? Of vindt er toch op enig moment btw-heffing plaats? De btw-commissie van de EU heeft onlangs haar visie op de gevolgen voor de btw gepubliceerd. Deze visie is niet bindend voor de Lidstaten, maar wordt meestal wel gevolgd.

Btw-heffing bij tegenprestatie

Crowdfunding in de vorm van het verstrekken van een pure lening, blijft net als een lening bij de bank vrijgesteld van btw. Echter, het is met name de crowdfunding waartegenover een prestatie staat, die leidt tot btw-heffing bij degene die de fondsen ontvangt. Het kan dan gaan om allerlei goederen of diensten die gratis of tegen sterk gereduceerde vergoeding worden aangeboden aan de investeerders.

Visie btw-commissie

In de visie van de btw-commissie geldt op hoofdlijnen het volgende:

  • het leveren van bepaalde goederen of diensten die in ruil voor de fondsen worden beloofd, is belast met btw;
  • de btw op die levering van bepaalde goederen of diensten is verschuldigd op het moment dat het geld wordt ontvangen;
  • geen btw is verschuldigd voor het ontvangen van een lening of het verstrekken van aandelen;
  • de fondswervende diensten van crowdfunding platforms zijn belast met btw.

De verschuldigdheid van btw over bepaalde vormen van crowdfunding zal het minder aantrekkelijk maken. Ook zullen crowdfunding projecten direct moeten registreren voor de btw bij de belastingdienst.

Advies

Crowdfunding en btw heeft vele facetten. Ons advies is om hier vooraf goed naar te kijken.

  • Is er wel sprake van een btw belaste levering?
  • Over welk bedrag is btw verschuldigd en tegen welk tarief?
  • Wat als het project niet van de grond komt en de beloofde goederen of diensten uiteindelijk niet geleverd worden?
  • Wie of wat moet als belastingplichtige worden aangemerkt voor de btw.

Allemaal vragen die beantwoord moeten zijn, voordat potentiële investeerders benaderd worden. Die betalen immers de btw en kunnen die niet in alle gevallen in aftrek brengen. De adviseurs van Grant Thornton kunnen daarbij helpen.