article banner
Tax

Btw-correctie privégebruik auto van de zaak gehandhaafd

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

De btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak is, in 3 van de 4 proefprocedures, in lijn met de Europese btw-richtlijn. Aldus de conclusie van advocaat-generaal (A-G) IJzerman. Slechts in één specifieke situatie kan de correctie mogelijk achterwege blijven.

Forfaitaire regeling

Per 1 juli 2011 is de regeling voor het privégebruik van de auto van de zaak behoorlijk gewijzigd. Sinds deze datum moet dit privégebruik als een btw belaste dienst worden aangemerkt. Aangezien de waarde van deze dienst lastig te bepalen is heeft de Staatssecretaris om praktische redenen vervolgens een forfaitaire regeling gepubliceerd die uitgaat van een correctie van 2,7 procent van de catalogusprijs van de auto.

Regeling in lijn met Europese btw-richtlijn

Tegen deze wetswijziging en de forfaitaire regeling is massaal bezwaar gemaakt (er lopen nu ongeveer 300.000 bezwaarprocedures). De regeling zou in strijd zijn met de Europese btw-richtlijn en mogelijk hoeft dan geen correctie te worden gemaakt. In de met de belastingdienst afgesproken proefprocedures heeft de A-G, in navolging van rechtbank en gerechtshof, geconcludeerd dat zowel de wetgeving als de praktische regeling wél in lijn zijn met de Europese btw-richtlijn. Er dient dus gewoon een btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak te worden gemaakt.

Specifieke situatie voor bestelauto’s

De A-G ziet nog wel een opening voor bestelauto’s. Dit geldt alleen in de situatie dat de ondernemer omwille van een goede (lees: rendabele) bedrijfsvoering geen andere reële keuze heeft dan de bestelauto(s) aan personeel ter beschikking te stellen, waarbij deze ook voor woon- werkverkeer worden gebruikt. Dan kan een correctie achterwege blijven. Om te onderzoeken of hier sprake van is stelt de A-G terug verwijzing naar het hof voor.

De verwachting is dat de Hoge Raad de conclusie van de A-G zal volgen en de belastingdienst vervolgens de bezwaren zal afwijzen.

Stelt u echter bestelauto’s aan uw personeel ter beschikking dan is het aan te raden om contact op te nemen met uw btw-adviseur. Aangezien er in deze situatie wellicht nog mogelijkheden zijn en het bezwaar (nog) niet mag worden afgewezen.