article banner
Legal

BV in zwaar weer, liquidatie of faillissementsaangifte?

Jan van Ederen Jan van Ederen

Stel, de activiteiten van uw onderneming zijn al enige tijd beëindigd en er zijn schulden, maar niet of nauwelijks baten. Moet u dan faillissement aanvragen of is een (turbo)liquidatie mogelijk?

Vereffening

Als een vennootschap meer baten heeft dan schulden, dan dient de formele vereffeningsprocedure gevolgd te worden. De vereffenaar moet inventariseren welke baten en schulden er zijn. Daarna dient hij de baten te gelde te maken en uit het saldo dat wordt gerealiseerd de schulden te voldoen.

Als een vennootschap geen baten heeft, dan houdt de vennootschap volgens de wet direct op te bestaan. Vereffening hoeft dan niet plaats te vinden (immers: er zijn geen baten) en de vennootschap kan worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit noemt men de turbo-liquidatie.

Maar zijn er meer schulden dan uit de baten kunnen worden voldaan, dan is de vereffenaar verplicht aangifte van faillissement te doen. De vereffenaar moet het faillissementsverzoek indienen bij de rechtbank.

Lege vennootschap?

Tot zover lijkt het overzichtelijk. Echter wordt een curator liever niet geconfronteerd met een lege vennootschap en regelmatig wordt er in dat geval door de curator gesteld dat - wetende dat er geen baten zijn - de bestuurder/ vereffenaar het faillissement niet kan aanvragen omdat dit misbruik van bevoegdheid oplevert. Anders gezegd, als de bestuurder weet dat er geen werk te verrichten is voor de curator (de bedrijfsactiviteiten zijn al geëindigd) en er zijn geen financiële middelen om het salaris van de curator te voldoen, dan dient de bestuurder zelf de vennootschap ‘op te ruimen’ via de turboliquidatie.

Sommige rechters** gaan hier (al dan niet terecht) in mee en oordelen dat het aanvragen van het eigen faillissement - wetende dat er geen baten zijn maar alleen schulden - misbruik van bevoegdheid oplevert omdat ook de ontbindingsprocedure gevolgd kan worden.

Methode turboliquidatie terecht?

De vraag is of dit terecht is, immers de mogelijkheid tot turboliquidatie is niet door de wetgever geboden met het oog op het opruimen van BV’s met schulden ten tijde van de ontbinding.

Anderzijds als de bestuurder ten onrechte de methode van de turboliquidatie volgt terwijl hij eigenlijk het faillissement had moeten aanvragen, dan loopt hij het risico op een claim. Immers door de keuze voor de turboliquidatie ontloopt de bestuurders het faillissement en daarmee een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

Wel of geen baten

Een ander aspect is nog dat indien er per datum faillissement geen baten in de vennootschap aanwezig zijn, dat nog niet wil zeggen dat er geen baten in de boedel van het faillissement te verwachten zijn ten behoeve van de schuldeisers. In dat geval zijn er wel degelijk baten waaruit de schulden kunnen worden betaald en moet de ontbindingsprocedure worden gevolgd.

Kortom de bestuurder/ vereffenaar dient zorgvuldig te manoeuvreren bij de keuze voor een turboliquidatie of een faillissement

**

Rb Rotterdam 21 maart 2014, ECLI NL: RBROT:2014:2548

Rb Noord-Nederland 1 mei 2014, ECLI: NL: RBBE:2014;2306

HR 18 december 2015, ECLI: NL:HR: 2015:3636