article banner
Apothekers

Case: verkoop apotheekpraktijk

Stefan van Huizen Stefan van Huizen

Apotheker mevrouw S. (64 jaar) had al zeer geruime tijd een apotheekpraktijk. In haar apotheekpraktijk maakte zij veel veranderingen mee, waaronder in 2014 de oprichting en vorming van een AHOED (Apothekers, Huisartsen en paramedici Onder Een Dak) en een verhuizing. Het werd echter tijd om het wat rustiger aan te doen en haar apotheekpraktijk over te dragen aan een jongere apotheker.

Kandidaat-kopers

Om partijen goed te informeren werd door de accountant Grant Thornton een informatiememorandum opgesteld, wat na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst, aan geïnteresseerde kandidaat-kopers werd verstrekt.

De kandidaten werd gevraagd om, naast een bieding, ook te beschrijven waarom zij zichzelf geschikt achtte om de apotheek over te nemen. Met 2 kandidaten werden vervolggesprekken gevoerd waarin inhoudelijk gesproken werd over onder andere de visie van de kandidaat over de voortzetting van de apotheek.

Onderhandelingen verkooptransactie

Mevrouw S. voerde, samen met de apotheek-adviseur van Grant Thornton, uiteindelijk met één kandidaat en zijn adviseur de onderhandelingen over de zakelijke details van de verkooptransactie.

Bij die onderhandelingen kwamen de adviseurs logischerwijs op voor de belangen van hun klant, maar werd het doel om tot een geslaagde deal te komen niet uit het oog verloren.

Door de juristen van Grant Thornton werden de overeengekomen afspraken op papier gezet en konden niet lange tijd daarna de handtekeningen onder de overeenkomsten worden gezet.

Meer informatie?

Heeft u plannen uw apotheek te verkopen? Of wilt u een oriënterend gesprek? Neem contact op met branchespecialist Stefan van Huizen.