article banner
Liquiditeit

Cash management in crisistijd

Adam Azulai Adam Azulai

Hoe overbrug ik een ‘zwaar-weer-periode’ financieel? Hoe weet ik hoe groot het liquiditeitstekort gaat zijn? Welke opties heb ik als de bank niet wil meebewegen? Hoe maak ik geld vrij voor een reorganisatie? Gaat mijn beoogde reorganisatie ver genoeg? Zwaar weer vraagt om een heel andere kijk op liquiditeit en slechts weinig ondernemingen hebben hier ervaring mee. Heeft u begeleiding nodig bij het opzetten van cash management tijdens een crisis? Wij kunnen u helpen dit op de rit te krijgen.

Cash management is een continu proces

Regeren is vooruitzien. Een liquiditeitsprognose ligt altijd aan de basis van cash management. Vervolgens kijken we naar de beschikbare opties: wat doen de huidige steunmaatregelen, wie kan er om een uitstel van betaling worden gevraagd, kunnen er non-core assets worden verkocht? Elk van die opties heeft impact op de liquiditeit en een eigen kostenvoet, de effecten hiervan moeten worden doorgerekend. Dit is echter een continu proces. Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat u dit frequent moet onderhouden om het waardevol te laten zijn.

Financiële herstructurering

Cash management geeft u de tijd om die maatregelen te nemen die u nodig heeft om de crisis door te komen. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie of een herfinanciering. Zonder een groter plan heeft cash management niet veel effect. Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een turnaround zodat u oog houdt voor de dagelijkse werkzaamheden. Ook kunnen wij het stakeholders management van u overnemen in het proces van een financiële herstructurering.

Wat levert het op?

  • Identificeren van de liquiditeitsbehoefte
  • In kaart brengen van de mogelijke opties en doorrekenen van de impact op de liquiditeit en kosten van financiering
  • Betere operationele performance
  • Een sterkere cash cultuur
  • Een betere relatie met uw financier en andere stakeholders

 

Actualiteiten