Real estate & construction

Circulaire economie en verslaggeving

Bert Rustenhoven
Door:
insight featured image
De circulaire economie staat volop in de belangstelling en kent tegelijk nog veel uitdagingen. Veel bouwondernemingen in Nederland en daarbuiten passen hun bedrijfsmodellen daar inmiddels op aan. Dit vergt van alle belanghebbenden van deze ondernemingen een andere kijk en denkwijze op het gehele proces, van productie tot aan verslaggeving. Dat wil zeggen van fabrikanten, gebruikers (appartementseigenaren), gebiedsontwikkelaars, toeleveranciers van materialen en ook van juristen, financiers (banken) en accountants. Waar moeten zij in de toekomst rekening mee houden bij hun verslaggeving?
Onderwerpen

Waarin zit het verschil?

Eén van de hoofdprincipes van de nationale en internationale verslaggevingsregels is momenteel dat hierin de economische realiteit moet worden weergegeven. Deze economische realiteit in een lineaire economie, waarbij fysieke producten uiteindelijk als afval eindigen, komt echter niet overeen met de economische realiteit in een circulaire economie, waarbij fysieke producten door recycling, remaking, refurbishing et cetera opnieuw in enige vorm worden hergebruikt.

Het toepassen van de huidige verslaggevingsregels op een circulair bedrijfsmodel roept daarom de nodige vragen op. Vragen met betrekking tot wel of geen verkoop (overdracht van ‘risks and rewards’), het bepalen van de verwachte economische levensduur (hergebruik), de te hanteren restwaarde (is het sloop of oogstwaardig), de banbreedtes voor financiële ratio’s en het belang van niet-financiële informatie. De antwoorden op deze vragen hebben invloed op de manier waarop alle belanghebbende hun verslaggeving moeten vormgeven.

Handen ineen voor aangepaste ‘circulaire’ richtlijnen

Circle Economy en de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) hebben een coalitie gevormd. Gezamenlijk identificeren en onderzoeken zij verslaggevings- en boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie en formuleren waar nodig nieuwe richtlijnen die beter passen bij de circulaire economie en tot uitdrukking komen in de balans en de winst- en verliesrekening van de betreffende ondernemingen.

Wat doen wij voor u?

Wij verwachten dat standaardsetters hun verslaggevingsregels heroverwegen en meer laten aansluiten op de kenmerken van de circulaire economie. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied nauw in de gaten en houden u hier uiteraard van op de hoogte.