article banner
Advisory

Compliance, dat doen ze toch op kantoor?

Goeie vraag

Compliance is een operationele uitdaging

Compliance klinkt velen als lastig. Iets wat op kantoor moet gebeuren en waar niet te veel mensen mee vermoeid mogen worden. Het tegendeel is echter waar. Uw compliance functionaris is immers niet aanwezig bij verkoopgesprekken in bijvoorbeeld Kazachstan of op de verkoopbeurs in Barcelona. Hij houdt zich ook niet bezig met de inning van debiteurenvorderingen, waarbij het geld mogelijk van een heel andere bron komt dan waaraan geleverd is.

Compliance komt van het Engelse werkwoord 'to comply' en betekent 'naleven'. Naleven van de geldende wet- en regelgeving, maar ook de waarden en normen die horen bij integere bedrijfsvoering. Compliance risico's zijn operationele risico's en doen zich voor in vele processen binnen uw bedrijf. Corruptie en witwassen zijn hier voorbeelden van, maar ook onvoldoende dataprotectie of overtreding van mededingingsregels zijn voorbeelden van concrete operationele compliance risico's. Heeft u daar een helder beleid voor? Zijn uw processen ingericht op het voorkomen en signaleren van eventuele risico's? Begrijpen uw medewerkers in de frontlinie goed wat die risico's zijn en hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen? En als er dan toch onverhoopt iets mis gaat, is uw organisatie klaar om daar adequaat op te reageren? Anders zijn misschien al uw groei-inspanningen voor niets geweest.

Identificeren, concretiseren en aanpakken van risico's

Uw focus ligt op uw primaire bedrijfsprocessen; het leveren van uw dienst of ontwikkelen van uw product voor uw klant. Een specialistisch onderwerp als compliance op het gebied van corruptie, witwassen of dataprotectie staat misschien niet bovenaan uw agenda of is niet uw expertisegebied. Dan is externe ondersteuning soms de meest efficiënte manier om zaken voor elkaar te krijgen.

Wij ontzorgen u met concreet advies op het gebied van het opzetten en de implementatie van compliance maatregelen, zoals analyses, procedures, due diligence, communicatie en training.

In onze aanpak koppelen we onze inzichten en adviezen aan uw kennis van uw organisatie en de processen daarbinnen. Dit doen we vanuit onze multidisciplinaire teams en op basis van de ervaringen uit onze forensische praktijk over waar het fout kan gaan, en hoe dat veelal voorkomen kan worden. Ook als een compliance functie al geregeld is in uw organisatie maar misschien aan een update toe is of een indicatie wilt hoe u ervoor staat, werken we graag met u samen.

Hoe verder?

In onze aanpak leggen we de nadruk op integere bedrijfsvoering ('Doing Good Business') waarmee compliance automatisch een onderwerp wordt dat in de gehele organisatie gaat leven. En dus niet alleen op 'kantoor'. U kent uw bedrijf en processen als geen ander en weet vaak al vrij goed waar compliance risico's zitten. Wij ondersteunen u als vertrouwde derde bij het identificeren, concretiseren en aanpakken van uw compliance risico's. Zodat u 'in control' bent en er ruimte ontstaat voor groei.

Gerelateerde artikelen