article banner
Legal

Contouren UBO-register bekend, CAHR wordt uitgesteld

Jeroen Bos Jeroen Bos

De ontwikkeling van het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) wordt uitgesteld totdat het UBO-register verder is ontwikkeld. Dit blijkt uit de kamerbrief van Minister Dijsselbloem van 10 februari 2016.

Het oorspronkelijke plan uit 2012 tot invoering van het CAHR had met ingang van 2016 gestalte moeten krijgen. Het betreft een nationaal initiatief voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door centrale registratie van aandeelhouders. Eerder was al duidelijk, gezien de uitvoerbaarheid en kosten, dat die termijn niet gehaald werd en begin dit jaar daaromtrent meer duidelijkheid moest komen.

Europese anti-witwasrichtlijn

Het verplicht invoeren van een UBO-register vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Uiterlijk op 26 juni 2017 moeten alle EU-lidstaten een centraal UBO-register instellen. Minister Dijsselbloem heeft met de voornoemde brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen contouren voor het UBO-register.

Het doel van het UBO-register, een register voor de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, is het creëren van accurate en actuele informatie voor het opsporen van criminelen die hun identiteit achter vennootschappen en entiteiten kunnen verbergen. Hierdoor wordt beoogd het misbruik van vennootschappen en andere juridische entiteiten beter tegen te gaan.

Openbaar register

Opmerkelijk aan de contouren voor het UBO-register is het voorstel om het register openbaar toegankelijk te maken. Een UBO is een natuurlijk persoon die bij een vennootschap of andere entiteit (maatschap, vof e.d.) formele of feitelijke zeggenschap heeft. Dit kan bestaan uit een belang van 25 procent of meer, bepaalde stemrechten of andere feitelijke omstandigheden. Gelet op het voorstel betekent dit dus dat van al deze personen straks informatie beschikbaar komt die door een ieder te raadplegen is.

Weliswaar wordt de informatie beperkt tot naam, geboorteland, geboortejaar, nationaliteit, woonstaat en aard van het belang, de impact op de privacy kan echter groot zijn, wat de Minister ook onderkent. Overigens zal de informatie voor bepaalde (overheid)instanties uitgebreider zijn (geboortedag, adres, BSN en/of buitenlands fiscaal identificatienummer e.d.).

De verwachting is dat de nodige kritiek zal volgen op het wetsvoorstel die verder uitgewerkt moet worden. Uit de slotopmerkingen van de kamerbrief volgt dat er een internetconsultatie voor de standpunten van betrokkenen zal volgen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze maatregelen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton. Ook kunt u direct contact opnemen met bedrijfsjuridisch adviseur Jeroen Bos.