article banner
Human resources

Controleer voorlopige berekening (jeugd-)LIV en LKV 2018

John Boer John Boer

Heeft u recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan heeft u inmiddels een voorlopige berekening voor het jaar 2018 van het UWV ontvangen. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers u recht heeft op lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en één of meer loonkostenvoordelen (LKV’s) over 2018.

Controleer uw voorlopige berekening

Controleer uw voorlopige berekening tegemoetkomingen Wtl als u:

  • Werknemers in dienst had die in 2018 rond het minimumloon, van minimaal 9,82 euro tot en met maximaal 12,29 euro gemiddeld per uur, verdienden.
  • Of als u in 2018 werknemers in dienst had die op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar oud waren en rond het minimumloon verdienden.
  • Of als u in 2018 voormalige werkloze oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, werknemers uit de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden in dienst had met een doelgroepverklaring.

Klopt uw voorlopige berekening niet of heeft u geen voorlopige berekening ontvangen terwijl u wel recht op het LIV, jeugd-LIV of een LKV heeft? Dan moet u uiterlijk 1 mei 2019 een of meerdere correctieberichten over 2018 indienen bij de belastingdienst.

Let op, correcties die na 1 mei 2019 binnenkomen worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV.

Tegemoetkomingen voor 2018

Voor 2018 zijn onder voorwaarden de tegemoetkomingen per jaar maximaal:

  • voor het LIV tot 2.000 euro per werknemer;
  • voor het jeugd-LIV tot 3.286,40 euro voor een werknemer tot 21 jaar;
  • voor een werknemer met een doelgroepverklaring 6.000 euro.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen.

Het LIV wordt toegekend per werknemer. De hoogte van het LIV is afhankelijk van twee factoren:

  • de hoogte van het gemiddelde uurloon van de werknemer;
  • én het aantal verloonde uren van de werknemer in het jaar.

Daarnaast geldt een maximumbedrag per werknemer per jaar. De hoogte van dit maximumbedrag is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer.

Wilt u meer weten over het (jeugd-)LIV, LKV of een doorrekening daarvan? Neem dan contact op met onze HR adviseurs.

Actualiteiten