article banner
Tax

'Crisisheffing' niet in strijd met EVRM

Almer de Beer Almer de Beer

Heeft een werknemer in 2012 meer dan 150.000 euro loon ontvangen? Dan moet de werkgever een eenmalige werkgeversheffing van 16 procent afdragen over het loon dat deze grens overschrijdt. Het betreft hier de zogenoemde ‘crisisheffing’. De vraag is of deze crisisheffing in strijd is met het Europees recht? Inmiddels heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dat niet het geval is.

Crisisheffing

De crisisheffing was bedoeld om werkgevers met werknemers in dienst met een loon van meer dan 150.000 euro eenmalig mee te laten betalen aan het verkleinen van het begrotingstekort. De heffing bedroeg 16 procent voor zover het loon hoger was dan 150.000 euro. Werkgevers moesten de crisisheffing weliswaar pas betalen in 2013, maar de heffing zelf werd berekend over het loon in 2012.

Terugwerkende kracht

De invoering van de crisisheffing werd pas in mei 2012 aangekondigd en trad in juli 2012 in werking. De crisisheffing had daardoor terugwerkende kracht. In de periode januari tot en met april 2012 was voor werkgevers zelfs niet eens voorzienbaar dat zij in 2013 onderworpen werden aan een extra heffing over begin 2012 uitbetaald loon. Veel werkgevers maakten tegen deze terugwerkende kracht bezwaar.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 29 januari 2016 geoordeeld dat deze crisisheffing niet in strijd is met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Belang praktijk

Naar verwachting wijst de Belastingdienst de ingediende bezwaarschriften tegen de crisisheffing dan ook binnenkort af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze loonbelastingspecialisten.