article banner
Loonbelasting

De compensatie van de transitievergoeding

John Boer John Boer

Vanaf 1 april 2020 kunt u de aanvraag indienen voor de compensatie van de aan de werknemer betaalde transitievergoeding waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige ziekte.

De aanvraag tot compensatie dient gedaan te worden via het werkgeversportaal van UWV. Een aantal documenten moet meegestuurd als bijlagen bij de aanvraag:

  • De arbeidsovereenkomst. Als u deze niet meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad.
  • Een bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, een ontslagvergunning van UWV, beschikking van de kantonrechter of een vaststellingsovereenkomst waaruit duidelijk blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar en langer) van de werknemer.
  • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Het gaat dan om de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat u heeft afgesproken met uw werknemer.
  • Loonstroken:
    • een loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was;
    • een loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is.
  • Een betaalbewijs dat de volledige transitievergoeding aan de werknemer betaald is en op welke datum.
  • Berekening hoogte transitievergoeding en loonstroken.

Aanvragen via eHerkenning

De compensatie kan alleen aangevraagd worden via eHerkenning. Om zelf de compensatie aan te vragen moet u eHerkenning Niveau 3 hebben. Deze kunt u alsnog aanvragen of upgraden.

U kunt eHerkenning aanvragen voor het werkgeversportaal van het UWV. Dat doet u bij een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. 

Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl

Als u de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding door ons wilt laten doen, dan kunt u ons daartoe machtigen. Voorwaarde voor deze ketenmachtiging is wel dat u zelf beschikt over eHerkenning. Ons machtigen kan via deze link.

Wij ontvangen dan tevens alle hierboven genoemde stukken van u.

Actualiteiten