article banner
Actualiteit

10 voorbeelden van betere rechten voor de consument

Verkoopt u goederen of diensten online, op afstand of buiten verkoopruimten, dan is er voor u wellicht nog werk aan de winkel om aan de nieuwe vereisten ter bescherming van consumentenrechten te voldoen. De nieuwe regels gaan in per 13 juni 2014.

De nieuwe regels voor de online-aanbieders etc. gelden voor de gehele EU en dat is een vereenvoudiging omdat men nu nog te maken heeft met verschillende regels per land. Voor bepaalde goederen en diensten kan nog lokale wetgeving gelden, waardoor de richtlijn buiten toepassing blijft. U moet dan denken aan vervoersdiensten, sociale diensten, gezondheidszorg en gokactiviteiten.

De richtlijn geldt niet alleen voor overeenkomsten met online-aanbieders, maar ook voor andere op afstand of buiten verkoopruimten afgesloten overeenkomsten, zoals per telefoon, op beurzen en evenementen etc. Voor deze aanbieders gelden dus per 13 juni 2014 nieuwe regels waaraan zij moeten voldoen. De 10 belangrijkste wijzigingen die de nieuwe richtlijn met zich meebrengt voor de consument zijn:

 1. Geen verborgen kosten meer op het internet
  De consument wordt beschermd tegen verborgen kosten op het internet. Voortaan moeten consumenten expliciet bevestigen dat ze weten dat ze moeten betalen.

 2. Transparantere prijzen
  Handelaars moeten de totale kostprijs én alle extra kosten van producten en diensten vermelden. Internetconsumenten hoeven kosten waarover ze niet duidelijk worden geïnformeerd vóór ze een bestelling plaatsen, niet te betalen.

 3. Reeds aangevinkte vakjes worden verboden op websites
  Wie online een vliegticket koopt, krijgt tijdens de koop soms extra diensten aangeboden, zoals een reisverzekering of een huurauto. Die extra diensten zijn soms vooraf aangevinkt. Als de consument die diensten niet wil, moet hij eerst de vinkjes verwijderen. Op grond van de nieuwe richtlijn worden reeds aangevinkte vakjes in de EU verboden.

 4. 14 dagen bedenktijd na aankoop
  De termijn waarbinnen consumenten een aankoop ongedaan kunnen maken, wordt verlengd tot veertien kalenderdagen (was zeven dagen). Dat betekent dat een consument die zich bedenkt de goederen mag retourneren, ongeacht de reden.

  Extra bescherming tegen ontbrekende informatie: als een verkoper de klant niet duidelijk heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht, wordt de termijn verlengd tot één jaar.

  Soms bellen handelaars vooraf en zetten zij de consument onder druk om akkoord te gaan met een bezoek. Voortaan kan de consument ook een koop die is gesloten tijdens een afgesproken bezoek herroepen. Bovendien vervalt het onderscheid tussen afgesproken en niet-afgesproken bezoek, zodat de regels niet kunnen worden omzeild.

  Het herroepingsrecht geldt nu ook voor onlineveilingen, zoals eBay, hoewel alleen goederen kunnen worden geretourneerd die tijdens een onlineveiling van een professionele verkoper werden gekocht.

  De herroepingstermijn gaat in op het moment dat de consument de goederen ontvangt. Nu is dat nog het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. De regels gelden zowel voor aankopen via internet, telefoon en postorder als voor aankopen die niet in een winkel worden gedaan, maar aan de deur, op straat, op een Tupperwareparty of tijdens een uitstap georganiseerd door de handelaar.

 5. Betere terugbetalingsrechten
  Handelaars moeten de consument binnen 14 dagen na de herroeping het aankoopbedrag terugbetalen, verzendkosten inbegrepen. In het algemeen draagt de handelaar het risico van schade aan goederen tijdens het vervoer, tot het moment waarop de koper de goederen in ontvangst neemt.

 6. Invoering van een Europees standaardformulier voor herroeping
  Er komt een standaardformulier voor herroeping dat de consument kan (maar niet hoeft te) gebruiken als hij zich bedenkt en een overeenkomst wil annuleren. Dit geldt zowel voor verkoop op afstand als voor huis-aan-huisverkoop. Zo wordt het gemakkelijker en sneller om een koop ongedaan te maken, waar in de EU de overeenkomst ook maar is gesloten.

 7. Geen toeslagen voor het gebruik van creditcards en telefonische hulpdiensten
  Als de consument een creditcard (of een ander betaalmiddel) gebruikt, mag de handelaar daarvoor niet méér in rekening brengen dan de werkelijke kosten die dit voor hem meebrengt. Handelaars die een telefonische hulpdienst aanbieden waar de klant terecht kan met vragen over de overeenkomst mogen hiervoor niet méér dan het gewone telefoontarief vragen.

 8. Duidelijke informatie over wie de retourkosten betaalt
  Handelaars die willen dat de consument betaalt voor het retourneren van goederen, moeten de consument daarover vooraf duidelijk informeren. Handelaars moeten vóór een aankoop via internet of postorder op zijn minst een duidelijke schatting geven van de maximale kosten voor het retourneren van grote artikelen, zoals een zitbank. Zo kan de consument met kennis van zaken kiezen bij wie hij koopt.

 9. Betere bescherming van de consument met betrekking tot digitale producten
  Er moet duidelijker informatie over digitale inhoud worden verstrekt, ook wat betreft de compatibiliteit met hard- en software en de toepassing van technische beschermingsmaatregelen, zoals beperkingen op het recht van kopiëren van de inhoud.

  De consument heeft het recht de onlineaankoop van digitale producten, zoals muziek en video, te annuleren, maar alleen tot op het moment dat het feitelijke downloaden begint.

 10. Gemeenschappelijke regels voor ondernemingen maken het gemakkelijker om overal in Europa zaken te doen
  De regels omvatten:
  • één enkel pakket basisregels voor overeenkomsten op afstand (verkoop via telefoon, post of internet) en overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten (zoals verkoop op straat of aan huis) in de Europese Unie, wat zorgt voor gelijke voorwaarden en lagere transactiekosten voor handelaars die over de grenzen heen werken, in het bijzonder als zij zaken doen via internet;
  • standaardformulieren maken het leven gemakkelijker voor ondernemingen: één formulier volstaat om te voldoen aan de informatievereisten inzake herroepingsrecht;
  • specifieke regels voor kleine bedrijven en vaklieden, zoals loodgieters. Er geldt geen herroepingsrecht voor dringende herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om handelaars vrij te stellen van bepaalde informatievereisten voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan huis die minder dan 200 euro kosten.

Bekijk de nieuwe EU regelgeving.