article banner
Belastingen

De regels van het huwelijk gaan veranderen

Helma Terlouw Helma Terlouw

Op 28 maart is het wetsvoorstel om ons wettelijk huwelijksvermogensrecht te wijzigen aangenomen. Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe wetgeving in werking. Heeft u trouwplannen of wilt u uw huwelijkse afspraken wijzigen? Dan krijgt u, na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, te maken met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Voor bestaande huwelijken wijzigt er niets.

Hoe is het huwelijksvermogensrecht nu geregeld?

Wanneer u nu trouwt, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, worden alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Dit geldt zowel voor de bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, als voor de bezittingen en schulden die beide echtelieden voor het huwelijk hadden. Ook schenkingen en erfenissen die u tijdens het huwelijk ontvangt vallen in principe in deze wettelijke gemeenschap van goederen.

Wat verandert er?

Wanneer u onder de nieuwe wet trouwt ontstaat er wel een gemeenschap van goederen, maar deze wordt beperkt tot de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan. Alle bezittingen en schulden die de echtelieden al voor het huwelijk hadden blijven van hen privé. Ook de schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen, blijven privévermogen van de partner die deze heeft verkregen.

Gemeenschappelijke bezittingen en/of schulden

Gemeenschappelijke bezittingen en/of schulden van voor het huwelijk, die bijvoorbeeld tijdens de samenlevingsperiode zijn verkregen of ontstaan, vallen ook in de beperkte gemeenschap van goederen. Werden deze bezittingen en/of schulden voor het huwelijk in een andere verhouding dan 50/50 gehouden? Dan worden deze door het huwelijk gemeenschappelijk en dus voor 50/50 verdeeld.

Een onderneming voor het huwelijk

Wanneer u al een onderneming heeft voordat u in het huwelijk treedt, dan valt deze onderneming buiten de beperkte gemeenschap. Er moet echter wel een redelijke vergoeding aan de gemeenschap worden gedaan voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de partner voor de onderneming aanwendt. Wat is een redelijke vergoeding? Dat laat de wetgever aan de praktijk en waarschijnlijk de rechtspraak over. Voor ondernemers die onder de nieuwe wetgeving in het huwelijk treden, is het dus raadzaam om op dit punt huwelijkse voorwaarden op te maken, om onduidelijkheid op dit punt te voorkomen.

Een onderneming starten in het huwelijk

Start u tijdens het "nieuwe" huwelijk een onderneming? Dan valt de onderneming, net als onder de huidige wetgeving, in de gemeenschap van goederen. Wanneer dit wegens het ondernemersrisico of anderszins niet gewenst is, dan moet u ook onder de nieuwe wetgeving huwelijkse voorwaarden opmaken.

Ook onder de nieuwe wetgeving is dus raadzaam om uw huwelijk niet alleen door uw roze bril te bekijken, maar ook administratief alert te blijven.

Wilt u meer informatie over het wettelijk huwelijksvermogensrecht? Neemt u dan contact op met één van onze estate planners.