article banner
Real estate & construction

Deels niet gebruikte sporthal is geen leegstand?

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Gebruikt u een pand deels niet, dan is het de vraag of u btw op onkosten in aftrek kunt brengen. Rechtbank Gelderland meent dat bij het gebruik van een sporthal alleen de daadwerkelijke gebruiksuren van belang zijn. Hiermee lijkt het Leegstandsarrest van de Hoge Raad uit 2014 iets te worden genuanceerd. Of toch niet?

Wat is het geval?

 • Een gemeente bestemt een sporthal overdag voor schoolgebruik (vrijgesteld / niet belast gebruik).
 • In de uren dat de sporthal niet door scholen wordt gebruikt, probeert de gemeente deze te verhuren voor voornamelijk sportactiviteiten (belast tegen 6 procent).
 • De gemeente meent dat de uren dat de hal niet gebruikt wordt als belast gebruik kan worden gezien.
 • Tenslotte wil zij de hal aan sportverenigingen verhuren. Dit is in lijn met het Hoge Raad arrest.

Visie rechtbank

De Rechtbank ziet dit anders en acht het Hoge Raad arrest hier niet van toepassing, omdat sprake is van een andere situatie: de leegstandsuren mochten niet worden meegeteld als 'belaste uren' omdat:

 • de sporthal voor circa 50 procent van de beschikbare tijd niet werd verhuurd;
 • er onvoldoende markt bleek te zijn voor de verhuur van de vrije uren.

Hiermee gaat de Rechtbank in feite terug naar het Besluit aftrek voorbelasting uit 2011, waarin de Staatssecretaris meent dat leegstand geen economische prestatie is en dat alleen naar werkelijk gebruik moet worden gekeken.

Visie Grant Thornton

In eerste instantie lijkt deze zaak veel op het Hoge Raad arrest. Echter, er zijn een paar verschillen die de gedachtegang van de Rechtbank ondersteunen:

 • Het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie is geen 'echte' verhuur.
 • Er worden meer diensten verleend, vandaar dat het 6 procent tarief van toepassing is.
 • Verder is het gebruik per uur toch wat anders dan verhuur van een kantooretage voor langere tijd (én 24 uur per dag).
 • Daarentegen stelt de Rechtbank dat er niet meer verhuurd kan worden omdat er niet voldoende vraag is.
 • Er is geen markt voor de lege uren. Maar geldt dit eigenlijk ook niet voor de kantoren die (deels) leegstaan?

Wat gaat er nu gebeuren?

Al met al is de btw-positie van een pand bij leegstand er niet eenvoudiger op geworden. Wij verwachten dat deze zaak dan ook wordt voorgelegd aan het Hof.

Wanneer u te maken heeft met de verhuur en leegstand van onroerend goed raden wij u aan uw pro-rata berekening nog eens tegen het licht te houden. Uiteraard kunt u bij vragen hierover contact opnemen met uw btw-adviseur.