article banner
Actualiteit

Depotstelsel definitief van de baan

De invoering van het depotstelsel gaat definitief niet door. Het depotstelsel zou de bestaande g-rekeningen vervangen. Maar nadat de invoering van het depotstelsel enkele malen is uitgesteld, is het nu definitief van de baan. De huidige werkwijze voor een storting op de g-rekening blijft hierdoor ongewijzigd.

Door een deel van de inleen- of aanneemsom op de g-rekening van de uitlener of onderaannemer te storten, kunt u onder bepaalde voorwaarden de inleners- of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen.

Reden beëindiging ontwikkeling depotstelsel

Het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het depotstelsel hangt samen met de uitgangspunten uit de Brede Agenda van staatssecretaris Wiebes. Hierin is opgenomen dat de belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat naar zijn kerntaken.

In maart 2014 werd al bekend dat de invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. De belastingdienst wilde zich namelijk eerst samen met de banken en andere betaalinstellingen opnieuw oriënteren op het stelsel.

Ook geen verplicht depot en verplichte storting

Als volgende stap in de aanpak van malafide uitzendondernemingen zou het voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen verplicht worden om een depot aan te houden bij de belastingdienst. Inleners zouden verplicht worden om tenminste 35 procent van het factuurbedrag inclusief btw in het depot van de niet-gecertificeerde uitzendonderneming te storten. Ook dit wetsvoorstel treedt voorlopig niet in werking.

G-rekening voor zzp’ers

Over de mogelijke uitbreiding zodat zzp’ers een g-rekening kunnen openen, is nog niets bekend. De bestaande Wet Keten Aansprakelijkheid-depots bij de belastingdienst, waarop rechtstreeks kan worden gestort, worden opgeheven.

Meer informatie

Wilt u hier meer informatie over of wilt u weten of u de juiste risico beperkende maatregelen heeft getroffen om een aansprakelijkstelling te voorkomen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.