Het is gebruikelijk dat een zorginstelling, voor al het personeel dat in dienst is, een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Wanneer deze aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten voor de niet in loondienst zijnde zorgverleners, zoals zzp'ers, vindt er vaak een doorbelasting plaats. Het doorbelasten van deze premies is vanaf 1 januari 2019 belast met btw, aldus de belastingdienst.

Verzekeringspremies is een belaste activiteit

Enige jaren geleden kondigde de belastingdienst al aan onderzoek te doen naar de btw-behandeling bij het doorbelasten van verzekeringspremies. Er was toentertijd enige discussie of het doorbelasten van verzekeringspremies met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen mogelijk als een doorlopende post kwalificeerde, die buiten de heffing van btw kon blijven. De belastingdienst geeft nu aan dat het doorbelasten van deze verzekeringspremies als een belaste activiteit kwalificeert met ingang van 1 januari 2019.

Doordat de niet in loondienst zijnde zorgverleners geen - of slechts een beperkt - recht op aftrek van btw hebben, vormt deze btw vaak een kostenpost voor de zorgverleners. Het is aan te raden, onder andere voor ziekenhuizen, om de verzekeringspremies die worden doorbelast in kaart te brengen. Om vervolgens te beoordelen of deze verzekeringspremies vanaf 1 januari 2019 belast zijn met btw. Dit kan namelijk ook een (beperkte) positieve invloed hebben op het pro-rata aftrekpercentage die van toepassing is op de algemene kosten.

Heeft u vragen over de doorbelasting van verzekeringspremies vanaf 2019 met btw? Neem contact op met .

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan