article banner
Legal

Doorstartende werkgever na faillissement opgelet!

In de media is er de afgelopen maanden veel te doen geweest over het faillissement van grote winkelketens zoals V&D, Scapino en heel recent ook Perry Sport en Aktiesport. Daarbij is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een doorstart van deze bedrijven. Helaas leiden deze onderhandelingen niet altijd tot een positief resultaat. Bedenk als doorstartende werkgever goed, onder het huidige arbeidsrecht, of het bestaande personeel wordt overgenomen, omdat veel sneller rekening moet worden gehouden met het arbeidsverleden van de werknemer bij de gefailleerde werkgever.

Opvolgend werkgeverschap

Een doorstartende werkgever moet er rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit staat bekend onder het begrip ‘opvolgend werkgeverschap’.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid, per 1 juli 2015, is het niet langer relevant of de nieuwe werkgever inzicht heeft in de hoedanigheid en geschiktheid van een werknemer. Dit om te bepalen of de werkgever gezien kan worden als opvolgend werkgever. Wel dient er sprake te zijn van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden.

Deze wijziging is van belang voor de faillissementspraktijk nu dit ertoe leidt dat een doorstarter al snel (lees: bijna altijd) wordt aangemerkt als opvolgend werkgever van de gefailleerde. Dit heeft weer tot gevolg dat een doorstarter rekening moet houden met langere opzegtermijnen en veel sneller een contract voor onbepaalde tijd moet aanbieden nu de dienstjaren bij de gefailleerde meetellen bij de berekening van het dienstverband.

Transitievergoedingen

Bovendien kunnen eventueel verschuldigde transitievergoedingen fors hoger uitvallen door het meetellen van het dienstverband bij de gefailleerde.

De rechtbank Gelderland bevestigde dit onlangs in een uitspraak van 15 januari 2016. In deze zaak ging het om een werkgever die een deel van de activiteiten van een failliete onderneming overnam en 23 van de 51 medewerkers een contract voor bepaalde tijd (korter dan twee jaar) had aangeboden, die na afloop niet werden verlengd.

Naar de mening van de werkgever was hij geen transitievergoeding verschuldigd nu de arbeidsovereenkomsten nog geen twee jaar hadden geduurd. De werknemers stellen daarentegen dat zij op grond van het leerstuk van opvolgend werkgeverschap voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden en zij vorderen vergoeding wegens onregelmatig ontslag, transitievergoeding en billijke vergoeding.

De rechtbank Gelderland stelde de werknemers volledig in het gelijk, waarbij voor het bepalen van de transitievergoeding de volle arbeidsduur van voor het faillissement mee telt. De doorstartende werkgever kreeg hierdoor een aanzienlijke rekening gepresenteerd. In plaats van een beëindiging van 23 dienstverbanden zonder verdere financiële consequenties veroordeelt de rechtbank de werkgever tot het betalen van een totaalbedrag van ruim 340.000 euro aan (transitie)vergoedingen.

Dienstverband

Zeker wanneer sprake is van een langdurig dienstverband kan dit dus flink in de papieren lopen en zal een doorstartende werkgever veel vaker de voorkeur geven aan werknemers met korte dienstverbanden. Laat u als doorstartende werkgever goed adviseren voordat u personeel overneemt uit een failliete boedel.

Wilt u meer informatie of advies over het overnemen van personeel uit een failliete boedel? Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.