article banner
Tax

Douane kondigt extra controles aan

Bob van der Steen

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zo denkt de Douane. De Douane kondigt extra controles aan op de toepassing van vrijstellingen, BTI-beschikkingen, te lage waardes voor textiel en schoenen – en e-commerce bij uitvoer. Wat betekent dat voor uw import?

De Douane besteedt de komende maanden meer aandacht aan de waarde van allerlei producten. Ook aan de waarde van producten die online zijn verkocht – de zogenoemde e-commerce. Daarnaast controleert de Douane of een beschikking voor een bindende tariefinlichting (BTI-beschikking) op de juiste manier wordt gebruikt. Doet u aangifte? Vraag uw klant dan om extra informatie over de oorsprong, tariefindeling of waarde. Dan kunt u de aangifte op een juiste manier invullen.

Kleding en schoenen: waarde en tarief kloppen niet altijd

Doet u invoeraangifte voor textiel en schoenen uit China, Vietnam, Bangladesh, Hong Kong, India, Pakistan of Thailand? Controleer dan goed of de waarde en de goederencode kloppen. De Douane controleert deze goederen extra.

Kijk of u de vrijstelling voor goederen met geringe waarde mag gebruiken

Is de waarde van een zending voor particulieren lager dan 22 euro, dan is geen btw of invoerrecht verschuldigd. Bij een waarde tussen de 22 en 150 euro, geldt een vrijstelling voor invoerrechten, niet voor de btw. Is de waarde hoger dan 150 euro, dan is in de regel btw en invoerrecht verschuldigd bij invoer.
Het gaat om de 'intrinsieke' waarde, dit is de waarde zónder vracht- en verzekeringskosten.
Als u ten onrechte een code voor vrijstelling gebruikt , worden invoerrechten en btw niet goed berekend.

E-commerce: controleer de waarde

Steeds meer producten worden online verkocht. De Douane gaat extra controleren of de waarde van deze producten niet te laag wordt aangegeven en er zo te weinig of helemaal geen btw of invoerrechten wordt betaald.

BTI-beschikking: controleer het tarief en vermeld referentienummer

Met een Bindende Tarief Inlichting (BTI) heeft u zekerheid over het te hanteren invoerrechtentarief. Gaat het om goederen waarvoor een BTI-beschikking is afgegeven? Dan controleert de Douane extra of het juiste tarief wordt gebruikt in de aangifte. En of het BTI-referentienummer in de aangifte staat.

Andere risico's

De Douane controleert ook andere punten van de aangifte. Hierboven staat waar de Douane extra aandacht aan besteedt. Bedrijven kunnen zo extra aandacht geven aan hun aangifte, fouten vermijden en oponthoud voorkomen. De Douane controleert de goederen fysiek, aan de hand van bescheiden en de administratie in Nederland en andere landen. Wilt u de goederen wegvoeren en dan de Douane de controle niet afhandelen? Dan vraagt de Douane eerst aanvullende zekerheid, voordat zij de goederen ter beschikking stelt.

Tot slot

De Douane gaat de touwtjes wat strakker aantrekken, omdat is gebleken dat er te vaak onjuiste aangiften worden gedaan. Heeft u te maken met Douane formaliteiten en vraagt u zich af of u het allemaal goed doet? Onze adviseurs kunnen u helpen door middel van een douanescan. Neem in dat geval contact op met .

Actualiteiten