article banner
Human resources

Een goed pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Edzo Boven

Uit onderzoek, van vacaturesite Indeed, blijkt dat zowel werkgevers als werkzoekenden een goede pensioenregeling de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde vinden. Een goede reiskostenvergoeding en scholing- en studiefaciliteiten staan bij werkgevers en werknemers 'slechts' op de plaatsen twee en drie. 

Lees ook:

Een goed salaris volstaat niet meer 

Ook bleek uit hetzelfde onderzoek dat werkgevers veel meer de nadruk leggen op hun pensioenregeling. Volgens het onderzoek nam tussen 2017 en 2019 het aantal vacatures, waarin het pensioen genoemd werd, met bijna zestig procent toe.  

Eén van de redenen is volgens Indeed de krapte op de arbeidsmarkt. Dit geeft aanleiding aan werkgevers om zich te onderscheiden met hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Een rechtstreeks gevolg van de economische voorspoed en de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens een woordvoerder van Indeed volstaat een goed salaris alleen niet meer.

Heb ik een goede pensioenregeling voor mijn werknemers? 

Onze ervaring is, dat veel werkgevers worstelen met de vraag of hun pensioenregeling goed is, of juist 'iets minder'. Werkgevers die (nog) geen pensioenregeling hebben, overwegen steeds vaker om alsnog een goede pensioenregeling voor hun werknemers op te zetten. Zeker bij het werven van hoger opgeleid personeel wordt naar de pensioenregeling gevraagd en ook kritisch doorgevraagd naar de regeling en de dekkingen. 

Een goede pensioenregeling wordt door werkgevers vaak als duur ervaren. De vraag is of dit uiteindelijk wel zo is. Immers, wat doet u als werkgever als uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en blijkt geen of nauwelijks (pensioen)inkomen te hebben? Een werknemer vraagt u om door te mogen werken ná de AOW-gerechtigde leeftijd? Welke boodschap heeft u aan de nabestaanden van de werknemer als die vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mocht komen te overlijden en u heeft geen pensioenregeling? Ook de kosten voor het opzetten van een pensioenregeling worden vaak als argument genoemd. Echter, dit zijn eenmalige kosten, die u feitelijk over de looptijd van de pensioenregeling dient uit te smeren. 

Check of uw pensioenregeling interessant genoeg is 

Graag helpen wij u in bovenstaande overwegingen om te bezien of uw pensioenregeling wel 'concurrerend is'hoe deze te verbeteren en/of om een pensioenregeling op te zetten. Bel gerust één van onze pensioenadviseurs. 

Lees ook:

Actualiteiten