article banner
Tax

Eigen btw-heffingsregels voor Schotland na Brexit

Bob van der Steen Bob van der Steen

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, dan neemt Schotland afstand van de Engelse btw-heffing. Het Schotse Parlement heeft dat nu al bekend gemaakt, ook al vindt de Brexit waarschijnlijk niet voor 2020 plaats. Lees wat het betekent als deze btw-heffing niet meer geldig is voor Schotland.

Btw-heffingsregels

Onder de huidige Btw-richtlijn wordt op nationaal niveau btw geheven. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk geen verschillende belastingregels mag toekennen aan 'lokale plekken' binnen het nationale grondgebied. Schotland kan om deze reden nog geen afstand nemen van de Engelse btw. Na de Brexit bestaat deze restrictie niet meer en wordt het mogelijk voor Schotland om eigen btw-heffingsregels aan te nemen.

Sinds 2016 is een aantal fiscale bevoegdheden overgegaan van Westminister (het Engelse Parlement) naar Holyrood (het Schotse Parlement). In beginsel betrof het de Inkomstenbelasting, waaruit twee derde van de Schotse inkomsten bestaat. Nu wil Schotsland na de Brexit de btw-inkomsten eraan toevoegen, waardoor het huidige budget van de Schotse regering met 50 procent uitgebreid wordt.

Btw-registraties

Wat dit betekent voor het (Nederlandse) bedrijfsleven laat zich nog even raden. Het kan betekenen dat alle btw-registraties met HMRC ( belastingdienst Verenigd Koninkrijk) vervangen moeten worden door Schotse registraties. Het kan ook betekenen dat zich rondom Hadrian's Wall een levendige handel ontstaat, die vergelijking vertoond met de praktijk met de 'Baselse Rotonde' in Zwitserland. Oftewel: goederen exporteren om weer te importeren en daar voordeel uit halen.

Het is afwachten, want hoewel de Britse regering uitstraalt dat de Brexit veel kansen biedt voor Engeland, is het duidelijk dat er met een aantal zaken- zoals het verlies aan budget aan de Schotten - geen rekening is gehouden. Het betreft hier alleen nog Schotland, voor Wales en Noord-Ierland geldt min of meer hetzelfde.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot indirecte belastingen? Neem contact op met Bob van der Steen.

Heeft u vragen over de Brexit? Neem contact op met Onno Backx.

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit