article banner
Fiscaal

Fictieve dienstbetrekking commissaris per 1 mei afgeschaft

Op 23 maart 2016 is een beleidsbesluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de fictieve dienstbetrekking van de commissaris met ingang van 1 mei 2016 al wordt afgeschaft.

Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelatie (Wet DBA) kondigde de Staatssecretaris eerder al aan om de fictieve dienstbetrekking van de commissaris per 1 januari 2017 af te schaffen.

Dit houdt in dat – indien zowel het betrokken lichaam als de commissaris dat willen – een fictieve dienstbetrekking kan worden uitgesloten, op basis waarvan de instelling ter attentie van de commissaris geen inhoudingsplicht heeft en niet de plicht heeft om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te voldoen. Het gebruik van de goedkeuring is derhalve optioneel.

Nadat de wetswijziging op 1 januari 2017 in werking is getreden, is de fictieve dienstbetrekking van de commissaris komen te vervallen. Voornoemd besluit is dan logischerwijs niet meer geldig. Overigens kan na 1 januari 2017 in de meeste gevallen nog wel gekozen worden voor een fictieve dienstbetrekking van de commissaris, maar dan volgens de zogenoemde opting-in-regeling.