article banner
Btw

Fietsen in België naar het 6% btw-tarief?

Bob van der Steen

In België gaan er stemmen op om het btw-tarief op alle fietsen te verlagen van 21 procent naar 6 procent, als bijdrage om de klimaatdoelstellingen te halen. Een sympathiek idee. Maar of dit doorgaat en per wanneer is nog niet duidelijk. Dit gaat namelijk niet zomaar.

Europese Unie moet toestemming verlenen

In België staan er parlementaire verkiezingen op stapel, en de partijen vallen over elkaar heen met voorstellen. Het voorstel om de btw op alle fietsen te verlagen kan rekenen op brede steun. Aan dit voornemen zitten wel wat haken en ogen.

Allereerst moet de Europese Unie ermee instemmen dat voor fietsen het verlaagde tarief mag gelden. Dat zal nog een hele uitdaging zijn. Het argument voor verlaging is dat daardoor meer mensen de fiets pakken en dat is goed voor het milieu en het draagt bij aan de doelstelling voor het terugbrengen van de CO2 omissie. Het zal daarbij helpen als meer landen dit voornemen adopteren en steunen, zodat het bezwaar van oneerlijke concurrentie kan komen te vervallen.

Gaat Nederland volgen?

Wij hebben dit voorstel nog niet voorbij horen komen in de Nederlandse klimaatdiscussie en wij zijn benieuwd of dit door een politieke partij wordt opgepakt. In Nederland worden op dit moment meer fietsen dan ooit verkocht en veel consumenten kijken niet op 100 euro meer of minder. Kennelijk is de prijs van een nieuwe fiets of e-bike voor de meesten geen bezwaar, al geldt dat zeker niet voor iedereen. Voor die laatstgenoemde groep is een prijsverlaging zeer welkom. Een dergelijke maatregel zal evenwel een redelijk fors gat in de begroting slaan. In 2016 was de totale omzet in Nederland circa 1 miljard euro, zodat op basis van dat cijfer er 120 miljoen euro minder btw geïncasseerd zal worden. Dat is een behoorlijk prijskaartje. Maar er is nog een nadeel.

Branche vreest koopstop

Zoals bij elke aankondiging van een verlaging van belasting of prijzen in het algemeen het geval is, stellen consumenten hun aankoop uit tot het moment dat de prijzen worden verlaagd. Het duurt nog wel even voordat dit voorstel van kracht is. Dit is ook de zorg van de Belgische fietsenhandel en het zal niet anders zijn voor de Nederlandse fietsenbranche, mocht blijken dat dit een reëel optie is voor de nabije toekomst. Op een gemiddelde e-bike van 3000 euro scheelt het immers 360 euro en dat kan voor veel consumenten reden zijn hun aankoop nog even uit te stellen. Daar staat tegenover dat er daarna een boost in de verkoop kan ontstaan.

Maar stel dat België het voor elkaar krijgt bij de Europese Unie en men vindt dekking voor het begrotingsgat. Wat betekent dit dan voor de Nederlandse fietshandel? Voor een groot deel van de Nederlandse consumenten is België niet ver weg. De Nederlandse consument vindt het op weg naar Frankrijk geen probleem om bij een Luxemburgs tankstation 1 uur in rij te staan voor een voordeeltje van 5 euro op een volle tank, dus een dagje België om 300 euro te besparen zal velen niet weerhouden.

Btw als middel om duurzaamheid te stimuleren

Wij vinden het idee om de btw op fietsen te verlagen vanwege klimaatdoelstellingen lovenswaardig, maar vinden tegelijkertijd dat om dezelfde reden ook andere goederen en diensten onder het verlaagde tarief moeten vallen. Tot nu toe werd het verlaagde tarief hoofdzakelijk toegepast op noodzakelijke goederen en diensten voor levensonderhoud, of als middel om de werkgelegenheid te stimuleren. Wij zijn daarom benieuwd of de Lidstaten van de Europese Unie nu de slag kunnen maken om het verlaagde btw-tarief in te zetten als middel om duurzaamheid te stimuleren.

Actualiteiten