article banner
Tax

Fiscale emigratie ab-houder verder ontmoedigd

Almer de Beer Almer de Beer

In het Belastingplan 2016 stelt het kabinet maatregelen voor om de fiscaal gedreven emigratie van aanmerkelijkbelanghouders te voorkomen. Taxence vroeg mr. Almer de Beer, werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van Grant Thornton, om een reactie.

Bij emigratie moet de DGA voor de ab-heffing afrekenen over de waarde van zijn aandelen verminderd met de verkrijgingsprijs. Voor de verschuldigde belasting kon de DGA tot vandaag om uitstel van betaling verzoeken in de vorm van een ‘conserverende aanslag’. De conserverende aanslag werd vervolgens kwijtgescholden als de ab-houder gedurende tien jaar geen ‘verboden handelingen’ verrichtte. De conserverende aanslag bleef in ieder geval in stand als de vennootschap minder dan 90% van de winstreserves als dividend uitkeerde na emigratie. In de praktijk werd deze coulante uitkeringsmogelijkheid vaak benut om (forse) belasting te sparen.

Om deze belastingontwijking te voorkomen stelt het kabinet in het Belastingplan 2016 een regeling voor waarbij (1) winstuitdelingen na emigratie in alle gevallen leiden tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel en (2) de conserverende belastingaanslag niet meer louter als gevolg van tijdsverloop van tien jaar wordt kwijtgescholden.

Versneld innen in verdragssituaties?

In verdragssituaties is op dividenduitkeringen het dividendartikel van toepassing. Volgens De Beer is het zeker onder 'oude' belastingverdragen de vraag of Nederland via de weg van dividenduitkeringen de conserverende aanslag versneld kan innen.

Overgangsrecht en terugwerkende kracht

De voorgestelde maatregelen zijn van toepassing indien de belastbare feiten, die leiden tot een conserverende belastingaanslag over inkomen uit aanmerkelijk belang, zich hebben voorgedaan na bekendmaking van het wetsvoorstel op 15 september 2015, 15.15 uur. Om anticipatiegedrag te voorkomen, stelt het kabinet voor aan de voorgenomen maatregelen terugwerkende kracht te verlenen tot en met 15 september 2015, 15.15 uur.

‘Ook hier zien we dat wel erg gemakkelijk wordt gegrepen naar het middel van terugwerkende kracht,’ aldus De Beer.

Tax Talks

Almer de Beer is op 1 oktober 2015 weer te zien als commentator in een nieuwe aflevering van Tax Talks Academy. Meer informatie en aanmelden

Bron: TaxTalks.nl