article banner
Tax

Geen aftrek btw leerlingenvervoer door gemeente Borsele

Rene Storij Rene Storij

De gemeente Borsele heeft voor het regelen van leerlingenvervoer diensten ingekocht bij vervoersondernemingen. Ouders van leerlingen betaalden hiervoor naar draagkracht een vergoeding aan de gemeente. Deze vergoeding bedroeg ongeveer 3 procent van de gemaakte kosten. De gemeente bracht over deze vergoedingen btw in rekening en bracht de btw op alle kosten in aftrek.

Gemeente geen btw-ondernemer

Onlangs besliste het Hof van Justitie (HvJ) dat de gemeente, voor het door haar uitgevoerde leerlingenvervoer, niet kwalificeerde als btw-ondernemer en dus ook geen recht op aftrek van voorbelasting had. Allereerst ontbrak in voldoende mate het verband tussen de ouderbijdrage en de prestatie. Daarnaast opereerde de gemeente niet op de ‘algemene markt’ maar was juist zelf de gebruiker van vervoersdiensten.

Symbolische vergoeding

Door te stellen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de ouderbijdrage en de vervoersprestatie vermijdt het HvJ de vraag of de bijdrage kwalificeert als een symbolische vergoeding. Dit terwijl er in de praktijk behoefte bestaat aan nadere richtlijnen over de invulling van dit begrip. Tenslotte heeft het HvJ eerder aangegeven dat een symbolische vergoeding niet als betaling voor een (btw-)prestatie kan worden aangemerkt.

Wellicht dat de gemeente voor de niet terug te vragen btw een bijdrage uit het btw-compensatiefonds kan ontvangen, aangezien de gemeente als verbruiker van de ingekochte vervoersprestaties wordt gezien. Het laatste woord hierin is nog niet gezegd.

Hebt u vragen heeft over de aftrek van btw? Neemt u dan contact op met één van onze btw-specialisten.