article banner
Tax

Geen inhouding loonheffing op commissarisbeloningen

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft tijdens de plenaire behandeling van de Wet DBA in de Eerste Kamer dinsdag jl. aangegeven dat de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen komt te vervallen.

Hiervoor moet de Wet op de loonbelasting worden gewijzigd. Deze wijziging treedt vermoedelijk per 1 januari 2017 in werking.

Wiebes heeft echter toegezegd dat hij voor die tijd met een beleidsbesluit komt waarin (vooruitlopend op de wetswijziging) wordt goedgekeurd dat de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen niet meer van toepassing hoeft te zijn.

Het is daarom goed mogelijk dat over commissarisbeloningen in het jaar 2016 geen loonheffingen meer hoeven worden ingehouden en afgedragen.