article banner
Actualiteit

Geld in het buitenland? Beken kleur aan de Belastingdienst!

Is er sprake van vermogen in het buitenland en wordt dit vermogen niet opgeven in de aangifte inkomstenbelasting? Dan kan voor 1 juli 2014 gebruik worden gemaakt van de inkeerregeling. Zo worden hoge boetes voorkomen!

Is er in het verleden vanuit Nederland geld op een bankrekening in het buitenland gestort? Als inwoner van Nederland moet óók deze bankrekening worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Gebeurt dit niet, dan is een aanzienlijke boete wellicht het gevolg. Ook moet de achterstallige belasting over dit ‘zwarte geld’ dan alsnog worden betaald.  

Bankgeheim afgeschaft

Recent is aangekondigd dat het bankgeheim binnen Europa wordt afgeschaft. Informatie over bankrekeningen en de saldi van deze bankrekeningen kunnen dan automatisch tussen lidstaten van de EU worden uitgewisseld. Ook met landen als Zwitserland, Liechtenstein en Monaco worden naar verwachting op korte termijn zulke afspraken gemaakt. Het risico dat de Nederlandse Belastingdienst ontdekt dat er geld op een buitenlandse bankrekening staat, wordt hiermee dus groter. 

Procedure

Er is een mogelijkheid om vrijwillig aan de Belastingdienst door te geven dat er een bankrekening in het buitenland bestaat. Meldingen die voor 1 juli 2014 worden gedaan via deze zogenaamde inkeerregeling, hebben geen boete tot gevolg. De ten onrechte niet geheven belasting over de afgelopen 12 jaar moet alsnog worden betaald. Daarnaast wordt er ook heffingsrente over deze belasting geheven. Hoe hoog deze belasting precies is, hangt onder andere af van de herkomst van het geld. De verschuldigde belasting kan worden verminderd met eventuele niet benutte vrijstellingen en de in het buitenland betaalde belastingen. 

Is de Belastingdienst reeds in het bezit van informatie inzake een bankrekening in het buitenland of is er al een onderzoek gestart in een specifieke situatie? Dan is er geen mogelijkheid meer om zonder boete in te keren. Vanaf 1 juli 2014 geldt voor de inkeerregeling een boete van 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze boete verhoogd naar 60%. 

Op het moment van inkeren zal de Belastingdienst om veel gegevens vragen over de bankrekening. Onder andere de herkomst van het geld (bijvoorbeeld inkomen uit een onderneming of een erfenis), de stortingen en opnamen op de bankrekening en de saldi op de bankrekening worden opgevraagd. 

Geruststelling

Na het inkeren kan vrij over het geld beschikt worden en op een Nederlandse bankrekening geplaatst worden of simpelweg worden uitgegeven. Een flinke geruststelling als er geen zorgen meer zijn over de Belastingdienst die een bankrekening in het buitenland ontdekt! In 2013 hebben al veel mensen gebruik gemaakt van de inkeerregeling. Totaal is voor ruim 2 miljard euro aan ‘zwart geld’ gemeld.

Meer informatie?

Heeft u vragen over vermogen in het buitenland? Neem hiervoor contact op met één van onze belastingadviseurs.