article banner
Werkkostenregeling

Gerichte vrijstelling voor de VOG per 2020

John Boer John Boer

Als onderdeel van de beloofde lastenverlichting voor de werkgevers is per 2020 de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gericht vrijgesteld in de werkkostenregeling (). Dat betekent dat u als werkgever de kosten hiervan belastingvrij kunt vergoeden aan uw werknemer.

Een VOG is in sommige gevallen wettelijk verplicht om werkzaamheden te mogen verrichten. Voorbeelden hiervan zijn ambtenaren, onderwijzers, kinderopvang, etc. De werkgever is dan wettelijk verplicht om die verklaring van de werknemer te eisen. Zonder die verklaring geen werk.

Tot nu toe mocht de werkgever de kosten van de VOG aan de werknemer vergoeden, maar dat ging dan wel ten laste van de zogenaamde vrije ruimte van de . Dat hoeft dus met ingang van 1 januari 2020 niet meer.

Door de  voorgestelde maatregel bespaart de werkgever zich eventuele 80 procent eindheffing over de vergoeding van de VOG en houdt nu meer vrije ruimte over voor andere personeelsvoorzieningen.

Let op:

  1. Voor sommige werkzaamheden kan de werkgever onverplicht een VOG vereisen. Uit beantwoording van Kamervragen blijkt dat ook deze gericht worden vrijgesteld.
  2. Ook wordt soms een met de Nederlandse VOG vergelijkbare verklaring gevraagd bij een buitenlandse instantie als de werknemer werkzaamheden in dat land uitvoert. Ook deze valt onder de gerichte vrijstelling

Actualiteiten