article banner
Groei

Brexit: gevolgen voor ondernemingen en hun groeiambities

Onno Backx Onno Backx

Het Verenigd Koninkrijk heeft met een marge van 51,9 procent tegen 48,1 procent gestemd om de Europese Unie (EU) te verlaten. Voor de nabije toekomst verandert er niets, behalve dat er nu en op de middellange termijn sprake is en blijft van een zekere mate van instabiliteit doordat de kapitaal- en valutamarkten zich moeten aanpassen aan dit nieuws.

Wat de gevolgen voor de korte en lange termijn exact zijn is nog niet duidelijk. Voorkomen moet worden dat deze onzekerheid leidt tot verdere instabiliteit. Daarom is het belangrijk de rust te bewaren, de mogelijke gevolgen voor uw organisatie te beoordelen en de risico's en kansen die dit creëert inzichtelijk te maken. Hier helpen wij u graag bij. 

Wat gebeurt er nu?

Het Verenigd Koninkrijk kan de EU verlaten door een beroep te doen op artikel 50, dit artikel beschrijft het proces dat een land moet doorlopen om zich terug te trekken uit de EU.

Hierna volgt een periode van onderhandelingen van twee jaar. Deze periode begint pas na een officiële Britse kennisgeving bij de Europese Raad over het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten. De onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk kunnen enige tijd uittrekken ter voorbereiding hierop. De Britten mogen ten minste 6 weken hiermee wachten, dit is de wettelijke termijn om het resultaat van het referendum uit te dagen. 

Gedurende de periode van 2 jaar is de EU-wetgeving nog steeds van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van vrij verkeer en het betalen van het EU-lidmaatschap, totdat er een ‘deal’ is gemaakt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. In deze periode kan het Verenigd Koninkrijk niet deelnemen aan de besprekingen van de Europese Raad ten aanzien van de terugtrekking.

Wat betekent dit voor uw toekomst?

Naar aanleiding van het EU- referendum van het Verenigd Koninkrijk voor een Brexit is er een breed scala van externe factoren te benoemen die gevolgen kunnen hebben voor uw organisatie en uw bedrijfsstrategie. Bij het in kaart brengen van uw groeiscenario adviseren wij u rekening te houden met het volgende:

Nu:

  • De devaluatie van de Britse Pond heeft gevolgen voor de export van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Nederland wordt hierdoor duurder, import uit het Verenigd Koninkrijk is weer goedkoper.
  • Terughoudendheid van beleggers door onzekere financiële markten (beurzen in Europa onderuit). Investeringsbeslissingen worden mogelijk uitgesteld.
  • Politieke en economische onzekerheid.
  • Net als de wettelijke en reglementaire zaken blijft de markt toegang hetzelfde tijdens de onderhandelingsperiode. 

Na 2 jaar:

  • Wijzigingen in handelstarieven met het Verenigd Koninkrijk heeft gevolgen voor uw invoerrechten en de btw.
  • Wijzigingen in fiscale verdragen, inspelen op mogelijke consequenties daarvan, bijvoorbeeld waar te vestigen.
  • Het Verenigd Koninkrijk is niet langer gebonden aan EU-richtlijnen of EU-verdragen. Dit houdt in dat zowel de beperkingen van deze richtlijnen en verdragen, maar ook de voordelen niet langer van toepassing zijn op activiteiten en/of transacties tussen een EU-lidstaat en het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk hoeft zich dus niet meer te houden aan de fundamentele vrijheden van het EU-verdrag welke dubbele belasting en discriminatie voorkomen.

Bekijkt u ook eens de 'scenario planner' (PDF) [ 85 kb ] opgesteld door onze collega’s van Grant Thornton in het Verenigd Koninkrijk. Inbegrepen zijn enkele suggesties en eerste vragen die u kunt overwegen bij de beoordeling van de gevolgen van een Brexit en het ontwikkelen van plannen om de risico's te verminderen en te profiteren van nieuwe kansen.

Bij Grant Thornton ondersteunen en begeleiden wij u bij het navigeren en vormgeven van deze nieuwe omgeving. U kunt bij ons terecht voor informatie over het proces rond de Brexit. We delen onze inzichten over wat wij denken dat de gevolgen kunnen zijn en welke thematiek organisaties kunnen overwegen in de planning voor hun toekomst. Onze adviseurs staan klaar om u te helpen uw groeiambities, ook in deze veranderende omstandigheden, waar te maken.

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit