article banner
Actualiteit

Grant Thornton voorloper met e-signing jaarrekeningen

Deze week is Grant Thornton als één van de eerste accountantsorganisaties in Nederland overgegaan op het elektronisch ondertekenen van jaarrekeningen door middel van ‘e-signing’. Op deze manier stellen wij uw jaarrekening op een veilige manier en digitaal gewaarmerkt aan u ter beschikking. Daarnaast wordt door e-signing de doorlooptijd van de jaarrekening verkort en kunt u deze gemakkelijker verstrekken aan andere belanghebbenden (bijvoorbeeld de bank). Wat betekent dit voor u in de praktijk?

Wat verandert er?

Het proces van het samenstellen en het controleren van jaarrekeningen blijft in principe ongewijzigd. Uitsluitend de wijze van verzending van de jaarrekening verandert, dit gebeurt namelijk digitaal via ons digitale klantportaal Mijn Grant Thornton. U krijgt als klant een e-mail waarin wij u laten weten dat de jaarrekening voor u beschikbaar is. Uiteraard blijft de kwaliteit van de dienstverlening onveranderd hoog.

Het is voor de verzending van de jaarrekening noodzakelijk dat u kunt inloggen op ons klantportaal Mijn Grant Thornton. Wij sturen u bij het opstarten van het jaarrekeningproces de toegangsgegevens toe. U kunt dan tevens gebruik maken van alle overige mogelijkheden van Mijn Grant Thornton, zoals (fiscale) actualiteiten en het gebruik van de archief database. U krijgt van ons tegelijkertijd een instructie voor inzage van de jaarrekening. Wilt u alvast meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.

Voorsorteren op SBR

Met e-signing sorteren we als organisatie ook voor op het indienen van jaarrekeningen via SBR (Standard Business Reporting) waarbij het digitaal ondertekenen van jaarrekeningen bij verschillende instanties verplicht gesteld gaat worden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als organisatie willen wij graag zorgvuldig omgaan met het milieu. Eén van onze doelstellingen is om ons papierverbruik te beperken. In het verleden kostte ons papierverbruik 900 bomen per jaar. Door maatregelen als het digitaal verzenden van jaarrekeningen en bijvoorbeeld het vervangen van onze printers kunnen wij dit gebruik halveren. Uiteraard zijn we als organisatie trots dat we op deze manier een steentje bij kunnen dragen aan het milieu.

Ook te lezen op: