article banner
Actualiteit

Heeft u al afgerekend met uw partner?

Helma Terlouw Helma Terlouw

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? In deze voorwaarden worden vaak afspraken gemaakt over het jaarlijks inkomen voor de kosten van de huishouding en de opvoeding van de kinderen. Wat overblijft van dit jaarlijks inkomen verkrijgen u en uw partner ieder voor de helft. Herberekent u deze verdeling jaarlijks en past u deze verrekening ook echt toe? Doet u dit niet, dan kunt u voor ongewenste verrassingen komen te staan op het moment dat het huwelijk wordt beëindigd.

Bent u in de veronderstelling dat de huwelijksvoorwaarden er voor zorgen dat bepaalde vermogensbestanddelen na het beëindigen van het huwelijk van u privé blijven? Dan kan dit door niet jaarlijks verrekenen wel eens anders uitpakken. En rechter constateert dan namelijk dat het vermogen dat is aangegroeid, sinds het aangaan van het huwelijk, uit niet verrekend inkomen is ontstaan. Met als gevolg dat u deze vermogensaanwas tijdens het huwelijk, met uw partner moet delen. Eventueel tijdens het huwelijk aangegane schulden blijven wél tot uw privévermogen behoren.

U moet er dus voor zorgen dat u de positieve vermogensbestanddelen met uw partner deelt en dat de negatieve vermogensbestanddelen van u privé blijven.

Maak een huwelijksbalans op

Door jaarlijks met uw partner de financiële huwelijksbalans op te maken, voorkomt u nare verassingen. Bovendien kunt u dan met elkaar bepalen of de gemaakte afspraken nog bij u passen en of de gemaakte afspraken wel voldoende duidelijk zijn. Wat verstaan jullie bijvoorbeeld onder ‘inkomen’? Vindt u beiden dat inkomen alleen de looninkomsten zijn of valt hieronder ook de winst van de BV of de beleggingsopbrengsten?

Graag nemen wij de huwelijksvoorwaarden met u door en overleggen met u en uw partner over de gemaakte afspraken en eventuele wijzigingen in deze afspraken. Ook adviseren wij u bij het opstellen van uw jaarlijkse verrekening. Neem hiervoor contact op met één van onze estate planners.