article banner
Tax

Hoe behoudt u uw schenking binnen de familie?

Helma Terlouw Helma Terlouw

In december geven veel mensen cadeaus, zonder dat een tegenprestatie wordt verwacht. Maar als het cadeau wat groter wordt en misschien de vorm krijgt van een groter geldbedrag en u mede om fiscale redenen schenkt, dan is het verstandig daar voorwaarden aan te verbinden, zodat uw cadeau wellicht niet in verkeerde handen valt.

Welke voorwaarden kunt u aan een schenking verbinden?

Wanneer u uw kinderen of een ander schenkt, dan kunt u aan de volgende voorwaarden denken:

  • De voorwaarde dat het schenking bij een relatiebreuk van uw kind niet bij de koude kant terecht komt.
  • De voorwaarde dat u de schenking weer terug wilt als u het geld toch zelf nodig blijkt te hebben of wanneer uw kinderen in uw ogen niet goed met de schenking omgaan.
  • De voorwaarde dat de waarde van het schenking bij uw overlijden met de andere kinderen wordt verrekend.
  • De voorwaarde dat de begiftigde het geschonkene niet mag wegschenken of in een testament over mag beschikken, zodat u kunt bepalen aan wie het restant van de schenking toe komt na het overlijden van de begiftigde. Dit om te voorkomen dat de schenking uiteindelijk via een omweg toch in uw ogen in verkeerde handen terecht komt.
  • De voorwaarde dat de begiftigde de schenking niet direct in handen krijgt, maar een vordering op u verkrijgt.
  • De voorwaarde dat de begiftigde de schenking niet vrij mag besteden, maar dat u wilt dat iemand anders de schenking voor het kind beheert.

Voorbeeld

U schenkt aan uw gehuwde dochter een bedrag van 25.000 euro. Zij heeft twee kinderen. U wilt niet dat bij een scheiding van uw dochter de helft van deze 25.000 euro aan uw schoonzoon toekomt.

Mocht uw dochter na de scheiding overlijden en kort daarna één van uw kleinkinderen, dan zou via het wettelijk erfrecht (een deel van) uw vermogen alsnog aan uw (ex) schoonzoon kunnen vererven.

Door de juiste voorwaarden op te nemen bij de schenking voorkomt u in dit soort situaties dat uw schenking in verkeerde handen komt.

Let wel dat u de diverse voorwaarden schriftelijk samen met de begiftigde vastlegt op het moment dat u de schenking doet.

De Estate Planning specialisten van Grant Thornton helpen u graag bij het kiezen en vastleggen van de juiste voorwaarden bij het doen van uw schenking.

Voor de fiscale gevolgen van een schenking verwijzen wij u naar onze flyer: Fiscaal slim schenken [ 173 kb ].