article banner
Tax control

Hoe manage je de impact van BEPS op transfer pricing?

Charles Marais Charles Marais

Ondanks dat het BEPS actieplan nog in een vroeg stadium van implementatie zit, is het nu al duidelijk dat dit een wereldwijd regime wordt, met verhoogde tax risico's voor organisaties die zich hier niet aan committeren. Geen tijd dus om achterover te leunen. Charles Marais (Head of Transfer pricing) en Jin Chen (Senior Transfer pricing advisor) geven 4 praktische tips.

Het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project(*1) van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft voor flink wat opschudding in de belastingwereld gezorgd. Uit een enquête van de Global Transfer Pricing Forum(*2) is gebleken dat 66% van multinationals (MNEs) momenteel actie onderneemt om BEPS aanbevelingen op te volgen, terwijl dit percentage een jaar geleden nog maar 54% was. Het BEPS project heeft MNEs en daarmee ook transfer pricing in de belangstelling gebracht en een nieuwe impuls gegeven.

Drie belangrijke veranderingen

 1. Opvallend is de verandering 'the guidance on non-recognition'; leidraad voor niet-erkenning. Als de fiscus denkt dat de transactie niet zakelijk en commercieel onlogisch is, kan de fiscus intercompany transacties van multinational enterprises (MNEs) opnieuw kwalificeren.
 2. Een ander gevolg van BEPS is dat er nu wereldwijd door lokale autoriteiten transfer pricing documentatieverplichtingen worden geïmplementeerd. Deze verplichten MNEs om transfer pricing documentatie op te stellen op basis van de 'three-tiered' benadering; een master file, een local file en een country-by-country rapport. Let op! Omdat ieder land eigen transfer pricing regelgeving heeft, kun je niet zomaar uitgaan van de standaard BEPS aanbeveling.
 3. Het BEPS project legt ook de nadruk op transparantie en rechtszekerheid. Door de toenemende mate van transparantie ontstaan er ook meer internationale geschillen over de verdeling van winst. Daarom leggen lokale belastingautoriteiten steeds meer de nadruk op het effectief oplossen van geschillen tussen belastingjurisdicties.

Ook de rol van belastingautoriteiten is veranderd

De rol van lokale belastingautoriteiten bij het voorkomen van belastingontduiking is aanzienlijk gegroeid sinds BEPS. Belastingautoriteiten in Nederland en internationaal beschikken over steeds meer kennis van transfer pricing en hebben meer inzicht in het bedrijfsmodel van de betreffende ondernemingen. Zelfs de LinkedIn accounts van medewerkers worden bekeken.

Impact van BEPS op uw aandeelhouders

"We are not accusing you of being illegal," zei de voorzitter van het UK Public Accounts Committee Margaret Hodge al in 2012, "we are accusing you of being immoral." De media-aandacht voor onder andere voor de belastingstructuren van Google, Amazon, Starbucks en Apple, laat zien wat de impact van BEPS is op de reputatie van MNEs. Het is belangrijker geworden om een goede reputatie bij de fiscus, de klanten en het publiek te houden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de MNE en haar aandeelhouders. Ons advies: Pak nu al agressieve structuren aan en maak gebruik van 'good corporate governance'.

Onze praktische aanbevelingen en suggesties

 1. Inventariseer de beschikbare gegevens.
  Zijn er specifieke kwesties door de Belastingdienst aangedragen tijdens een audit die van invloed kunnen zijn op uw transfer pricing positie in de toekomst?
 2. Identificeer en beoordeel uw potentiële zwakke plekken.
  Geef prioriteit aan zaken met potentieel de grootste impact op uw onderneming. Zijn deze zaken ondersteund door de transfer pricing documentatie of door intercompany overeenkomsten?
 3. Geef de voornaamste onderbouwing van uw effectieve belastingtarief.
  Als uw effective tax rate (ETR) afhankelijk is van een onjuiste weergave van feiten en omstandigheden en een gebrek aan begrip van uw business door de belastingdiensten, dan zijn waarschijnlijk uw transfer pricing posities niet houdbaar op de lange termijn.
 4. Controleer de transfer pricing boodschap die u uitdraagt.
  Kunt u een consistent verhaal vertellen over uw waarde creërende activiteiten en het beheer van economisch significante risico's?

Lees het hele artikel op CFO.nl.

Bent u op zoek naar ‘tax control’?

Hoe bereikt u een stabiele fiscale positie voor uw onderneming?
Download het rapport Tax control: geen simpel spel anno 2016.

 

Charles Marais, Head of Transfer pricing werkt in nauw overleg samen met de wereldwijde transfer pricing specialisten van Grant Thornton samen aan het in kaart brengen van (potentiële) transfer pricing risico’s bij organisaties en het opstellen van robuust transfer pricing beleid

Tax control: geen simpel spel anno 2016
Meer weten? Download het rapport