article banner
Healthcare

Hoe staat het ervoor met de Wet normering topinkomens?

Jeroen Bos Jeroen Bos

Hoe staat het met de Evaluatiewet Wet normering topinkomens (WNT)? In de afgelopen maanden zijn er diverse ontwikkelingen geweest. Momenteel bevindt de evaluatie van de WNT zich in de onderzoeksfase, zijn er nieuwe normbedragen voor 2019 bekend en zijn de Uitvoeringsregeling WNT en Beleidsregels WNT voor 2019 vastgesteld. In dit artikel gaan wij verder in op deze ontwikkelingen.

Evaluatie

In het laatste kwartaal van 2018 zond de minister van Binnenlandse Zaken een plan van aanpak voor de evaluatie WNT aan de Tweede Kamer. Deze tweede wetsevaluatie is tot medio 2020 in de onderzoeksfase. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is bij de totstandkoming van het plan van aanpak betrokken geweest. Op de planning staat nog dat  accountants hun mening geven over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de WNT.

Eind 2018 gaf de sectorcommissie van de NBA aan dat de controle van de WNT ‘technisch uitvoerbaar is, maar door de complexiteit economisch onverantwoord’. Eerder was ook de werkgroep COPRO van de NBA kritisch over de uitvoerbaarheid. Het is dus geen geheim dat de accountants niet blij zijn met hun controlerende taak ten aanzien van de WNT. De rapportage van de evaluatie staat gepland voor uiterlijk eind 2020, hetgeen moet leiden tot een onderbouwd kabinetsstandpunt. 

Normen 2019

Eind 2018 zijn ook de nieuwe normbedragen voor 2019 bekend geworden. De algemene bezoldigingsnorm voor 2019 bedraagt 194.000 euro. Daarnaast gelden voor verschillende sectoren specifieke bezoldigingsklassen met ook voor 2019 nieuw vastgestelde bedragen. Hieronder vermelden wij die voor de zorg:

Klasse   Voorzitter Raad van Toezicht
15%
Leden Raad van Toezicht
10%
I 107.000 16.050 10.700
II 130.000 19.500 13.000
III 157.000 23.550 15.700
IV 179.000 26.850 17.900
V 194.000 29.100 19.400

Uitvoeringsregeling 2019 en Beleidsregels 2019

Ook zijn eind 2018 de Uitvoeringsregeling WNT en Beleidsregels WNT voor 2019 vastgesteld. Deze kennen weinig belangrijke wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel noemenswaardig is dat topfunctionarissen bij het einde van hun dienstverband vanaf nu maximaal vier weken niet-opgenomen vakantieverlof kunnen laten afkopen, zonder gevolgen voor de WNT. Verder zijn enkele verduidelijkingen opgenomen betreffende bezoldigingscomponenten die wel of niet onder de WNT-bezoldiging vallen.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot de WNT nauwlettend in de gaten. Heeft u vragen over de WNT? Neem contact op met .

Actualiteiten