article banner
Tax

Hoge Raad staat volledige btw-aftrek bij ‘scholenconstructie’ toe

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

De gemeente Woerden mag de btw volledig aftrekken op de bouwkosten van multifunctionele gebouwen, ook wel bekend als een 'scholenconstructie'. Aldus de Hoge Raad die uitspraak deed op 23 juni jl. in een langlopende zaak (nr 13/02651). Lees in deze casus een toelichting op de uitspraak van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU en de mogelijke gevolgen van deze uitspraak.

Casus: Verkoop multifunctionele gebouwen

De gemeente Woerden verkocht gebouwen voor multifunctioneel gebruik - btw vrijgesteld onderwijs en belaste prestaties - voor een prijs ver beneden de bouwkosten, namelijk 10 procent van de kosten. De gemeente brengt de btw op de bouwkosten in aftrek, maar de inspecteur wil niet meer toestaan dan een deel van de aan de gemeente in rekening gebrachte btw, naar evenredigheid van de gedeelten van de panden die de koper voor verhuur tegen een vergoeding gebruikt.

Het Hof van Justitie EU (22 juni 2016, nr. C-267/15) brengt uiteindelijk helderheid. Het Hof bepaalde dat wanneer een belastingplichtige een gebouw laat bouwen en tegen een beneden de bouwkosten liggende prijs verkoopt, de belastingplichtige recht heeft op volledige aftrek van de btw over de bouwkosten en niet slechts een gedeeltelijke aftrek. Het Hof merkt nog op dat indien een deel van het gebouw om niet in gebruik is gegeven, dit in principe niet van belang is.

Volledig aftrekrecht toegekend

Ondanks een andersluidende conclusie van de Advocaat-Generaal, volgt de Hoge Raad de uitspraak van het Hof van Justitie EU geheel en krijgt de Gemeente Woerden een volledig aftrekrecht toegekend en niet slechts een gedeeltelijke aftrek.

Met deze uitspraak is voorlopig het pleit beslecht in het voordeel van de zogenaamde scholenconstructies en vergelijkbare constructies. Een geregeld toegepaste structuur om kostbare investeringen beneden kostprijs te leveren aan niet aftrekgerechtigde gebruikers (veel toegepast bij de bouw van nieuwe scholen) blijft hierdoor vooralsnog mogelijk. Ondanks weerstand van de belastingdienst en de Staatssecretaris die dergelijke constructies continu proberen te bestrijden.

In een brief van 10 mei 2017 kondigt de Staatssecretaris aan dat hij zijn reeds lang liggende wetsvoorstel bestrijding constructies onroerende zaken in zal trekken, aangezien het leerstuk misbruik van recht voldoende moet zijn om deze volgens hem ongewenste constructies aan te pakken. Dit blijkt nu niet zo te zijn.

Wij verwachten dan ook dat de Staatssecretaris de voorgenomen intrekking zal heroverwegen en alsnog serieus werk gaat maken van het wetsvoorstel. Aangezien invoering hiervan echter enige tijd vergt, kan in vergelijkbare zaken voorlopig een beroep worden gedaan op deze uitspraak van de Hoge Raad. Verwacht echter wel de nodige tegenwerking van de belastingdienst.

Wilt u meer informatie over de aftrek van btw? Neemt u dan contact op met één van onze .

Gerelateerde artikelen