article banner
Belastingen

Hoge Raad vindt btw op privégebruik auto prima

Robert-Jan Brethouwer Robert-Jan Brethouwer

De Hoge Raad vindt de Nederlandse regeling voor de berekening van btw op privégebruik van de auto van de zaak in orde. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad in een viertal proefprocedures. Lichtpuntje is dat een sluitende kilometeradministratie niet de enige mogelijkheid is om de waarde van het privégebruik vast te stellen.

Procedures tegen forfaitaire regeling

Wettelijk is per 1 juli 2011 btw verschuldigd over de waarde van het privégebruik van de auto van de zaak. De Staatssecretaris staat echter toe om deze waarde forfaitair te bepalen op 2,7 procent van de catalogusprijs van de auto. Juist tegen deze forfaitaire regeling is op grote schaal bezwaar gemaakt, wat heeft geleid tot een viertal proefprocedures.

Kilometeradministratie niet zaligmakend

De Hoge Raad vindt de forfaitaire regeling op alle fronten houdbaar. De ondernemer mag echter de wettelijke regeling toepassen en daarvoor alle gegevens gebruiken waaruit de omvang van het privégebruik is vast te stellen. De kilometeradministratie is dan niet het enige acceptabele bewijs. Elk ander bewijs zoals de aard van het gebruik van de auto en zelfs statistische gegevens kan hiervoor dienen. Vermoedelijk is het in de praktijk lastig om de mate van privégebruik vast te stellen zonder deugdelijke kilometeradministratie.

Aftrekcorrectie over eerste helft 2011

Veel ondernemers hebben ook bezwaar gemaakt tegen de vorige regeling, waarbij de btw over het privégebruik op de laatste aangifte van het jaar moest worden aangegeven. Omdat de regeling per 1 juli 2011 was ingetrokken, werd aangevoerd dat er geen grondslag meer was voor deze heffing. De Hoge Raad geeft de bezwaarmakers hierin echter geen gelijk.

En nu?

Het Hof 's-Hertogenbosch moet onderzoeken wat de omvang van het privégebruik van de auto's in de desbetreffende zaken van de proefprocedure is. In de andere twee zaken zijn alle klachten door de Hoge Raad ongegrond verklaard.

Omdat er voor de jaren 2011-2016 ongeveer twee miljoen bezwaarschriften zijn ingediend, heeft de Staatssecretaris deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Hierdoor mag de belastingdienst door middel van één gemeenschappelijke uitspraak de bezwaarschriften afhandelen. De verwachting is dat de bezwaarschriften binnenkort nagenoeg allemaal worden afgewezen. Beroep is dan mogelijk, maar lijkt alleen kansrijk bij voldoende bewijs van werkelijk privégebruik. Onze ervaring leert dat dit vaak niet voordeliger is.

Wilt u meer weten over de berekening van btw op privégebruik van de auto van de zaak? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.