article banner
Belastingen

Hypotheekrenteaftrek als u buiten Nederland woont

John Boer John Boer

Werkt u in een Europese (EU) lidstaat en woont u in een andere EU-lidstaat? Dan heeft u mogelijk recht op hypotheekrenteaftrek, aldus een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Hypotheekrenteaftrek in het land van inkomsten

Het Europese Hof van Justitie heeft op 9 februari 2017 aangegeven dat werknemers van een werklidstaat die in een andere lidstaat wonen en daar een eigen woning hebben, recht hebben op hypotheekrenteaftrek in het land waarin de inkomsten uit arbeid zijn geworven.

De term 'werklidstaat' betekent dat elke lidstaat die heffingsbevoegd is over arbeidsinkomen dat door een niet-ingezetene op zijn grondgebied wordt ontvangen, ongeacht in welk land arbeid feitelijk wordt verricht.

Onder voorwaarden is deze uitspraak zelfs met terugwerkende kracht van toepassing tot en met de aangifte inkomstenbelasting 2013.

Voorbeeld

U woont in Spanje en 70 procent van uw wereldinkomen is afkomstig uit werklidstaat Nederland en 30 procent uit werklidstaat Frankrijk. Op grond van bovengenoemd arrest dient Nederland u hypotheekrenteaftrek te verlenen voor 70 procent.

Barrière voor grensoverschrijdend werkverkeer weggenomen

Shirin Dilmaghani, belastingadviseur bij Grant Thornton: "De uitspraak om de hypotheekrenteaftrek naar verhouding van het aandeel van dat inkomen dat de werknemer op het grondgebied van elk van de werklidstaten ontvangt te verrekenen is redelijk. Én het neemt een barrière weg voor grensoverschrijdend werkverkeer voor EU-inwoners."

Heeft u vragen over hypotheekrenteaftrek in Nederland terwijl u in het buitenland woont? Neem dan contact op met een van onze Global Mobility Services adviseurs.