article banner
Legal

Inhouding op minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden

Vanaf 1 januari 2017 mogen werkgevers geen kosten meer inhouden op het minimumloon. Er geldt een aantal uitzonderingen voor dit verbod. Lees welke uitzonderingen dit betreft.

Deze maatregel is onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies, welke grotendeels in 2016 in werking is getreden. Eerder schreven we al over de invoering van deze wet. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies bewerkstelligt de wetgever dat een werknemer een correct loon ontvangt en schijnconstructies worden tegengegaan, vooral met buitenlandse werknemers. Het laatste onderdeel van het pakket aan maatregelen is het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon. Op dit algehele verbod geldt een aantal uitzonderingen.

Huisvestingskosten

Met een schriftelijke volmacht van de werknemer mag de werkgever de kosten voor huisvesting op het uit te betalen minimumloon inhouden tot een maximum van 25 procent van het minimumloon. Onder huisvestingskosten vallen de huurprijs, de kosten voor nutsvoorzieningen (als er sprake is van een individuele meter) en de servicekosten. Aan de huisvesting zijn kwaliteitsnormen verbonden.

Zorgverzekering

Eveneens met een schriftelijke volmacht van de werknemer mag de werkgever de kosten voor zorgverzekering op het uit te betalen minimumloon inhouden. De maximale inhouding is gelijk aan de gemiddelde nominale premie die een verzekerde voor de zorgverzekering betaalt. Voor 2016 was dit 103,58 euro per maand. Voor inhouding van zorgverzekering kosten moet een kopie van de zorgpolis overlegd worden aan de werkgever.

Werknemers met een arbeidsbeperking

Voor arbeidsbeperkte werknemers kan de werkgever - na een schriftelijke machtiging - namens de werknemer uit het te betalen minimumloon betalingen doen ter zake van de huur, kosten van nutsvoorzieningen, rioolheffing, waterschapsbelasting en premie zorgverzekering. Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximum bedrag of percentage. Doordat de werkgever van arbeidsbeperkte werknemers deze kosten kan inhouden, worden de belangrijkste vaste lasten voor hen betaald. Daarmee wordt voorkomen dat deze groep bijvoorbeeld schulden krijgt en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komt.

Wilt u meer weten over de inhouding op minimumloon? Neem contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs.