article banner
Tax

Inperking btw-koepelvrijstelling uitgesteld

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

In btw-vrijgestelde sectoren - zoals zorg- en overheidsinstellingen - werkt de btw veelal kostprijsverhogend, zeker bij onderlinge prestaties. Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij samenwerking gebruik maken van de zogenaamde koepelvrijstelling. De voorgenomen inperking is voorlopig uitgesteld.

Financiële consequenties

Uit Europese jurisprudentie is gebleken dat de reikwijdte van de koepelvrijstelling beperkter is dan de wijze waarop deze in Nederland wordt toegepast. Naar aanleiding van deze Europese jurisprudentie zou de reikwijdte van de btw-koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 worden beperkt, door toepassing hiervan alleen toe te staan voor prestaties van algemeen belang. Deze (verdere) inperking heeft forse financiële consequenties voor gebruikers van de koepelvrijstelling.

Om deze negatieve financiële consequenties zoveel mogelijk te voorkomen, kondigde de Staatssecretaris op 7 juni aan dat deze inperking vooralsnog is uitgesteld. De Staatssecretaris gaat in Europees verband op zoek naar een oplossing.

Samenwerkingsverbanden voorlopig op oude voet verder

Deze beslissing biedt voorlopig ademruimte voor gebruikers van de koepelvrijstelling. Het is echter nog maar zeer de vraag of en wanneer een oplossing voor deze problematiek komt. Vooralsnog kunnen samenwerkingsverbanden op de oude voet voortgaan, maar is het wel raadzaam nu al naar alternatieven te zoeken.

Heeft u vragen over de inperking van de btw-koepelvrijstelling? Neem contact op met één van onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen