article banner
HR services

Is uw HR-administratie met arbeidsovereenkomsten al op orde?

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Differentiatie WW-premie vanaf 1 januari 2020

Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans zijn er andere verschillen in de WW-premie gekomen. Heeft u werknemers in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren? Dan betaalt u als werkgever een lage premie. In 2020 is dat 2,94%. Voor (vrijwel) alle andere werknemers betaalt u een hoge premie. In 2020 is dat 7,94%. Om te voorkomen dat u onnodig de hoge premie betaalt is het nodig om in uw (salaris-)administratie de arbeidsovereenkomsten op te nemen. Alleen voor getekende overeenkomsten van onbepaalde tijd mag u de lage premie toepassen. Ook moet u bijvoorbeeld een contract hebben voor de werknemer die al 10 jaar bij u in dienst is, als daar nu nog niets voor is vastgelegd.

Administratie op orde voor 1 juli 2020

De termijn waarop u de administratie op orde moet hebben was vastgesteld op 1 april 2020, maar is als onderdeel van de coronamaatregelen verlengd tot 1 juli 2020. Alleen als de administratie op orde is voor 1 juli 2020 mag u vanaf 1 januari 2020 de lage premie toepassen. Anders bent u alsnog de hoge premie verschuldigd.

De maximale ‘schade’ per werknemer in onbepaalde dienst is: 5% x 57.232 euro = 2.861 euro per jaar. Dit kan dus snel oplopen.

In sommige gevallen kan het daarom aantrekkelijk zijn om een contract van bepaalde tijd om te zetten in onbepaalde tijd. Gezien de huidige crisis is het wellicht lastig voor u hierover een beslissing te nemen.

Uitzonderingen op WW-premie differentiatie

Er zijn uitzonderingen voor werknemers onder 21 jaar, leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg volgen en uitkeringssituaties. Voor hen geldt toch een lage premie. Voor werknemers die in een jaar 30% meer uren maken dan in hun contract voor onbepaalde tijd is vastgelegd geldt vanaf 2021 de hoge premie. Grant Thornton WW-compliance oplossing

Heeft u uw administratie met arbeidsovereenkomsten nog niet op orde? Maak dan gebruik van onze handige WW-compliance oplossing. Met behulp van onze slimme software ‘leest’ onze oplossing uw arbeidsovereenkomsten. U krijgt vervolgens inzicht in of er sprake is van een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde tijd. Dit scheelt u (of uw HR-afdeling) veel werk en onnodige premie!

Actualiteiten